Quarantaine en adaptatie van gelten?

Om de kans op ziekte insleep te verkleinen bij aanvoer van gelten is een goede quarantaine en adaptatie nodig. Wat is nu precies een goede quarantaine en adaptatie en waarom is deze zo belangrijk?

Quarantaine is het tijdelijke afzonderen van de (aangevoerde) gelten van de rest van het bedrijf. De gelten kunnen namelijk besmet zijn met ziekte kiemen die (nog) niet op het bedrijf aanwezig zijn. In de periode van 6 weken die er voor een quarantaine periode staat wordt er gekeken of de dieren ziek worden en kan er onderzoek gedaan worden naar welke ziektekiemen de gelten bij zich hebben. Het is dan ook van groot belang dat de stal of afdeling voor quarantaine (en adaptatie) volledig gescheiden is van de rest van het bedrijf. Dat wil zeggen aparte luchtinlaat, putten, afzonderlijke toegang via hygiënesluis, eigen laarzen en kleding, materialen, etc.

Na de periode van quarantaine volgt een periode van adaptatie. Adaptatie wil zeggen aanpassen van de gelten aan het bedrijf. Dit is niet alleen aanpassen aan de ziektekiemen van het bedrijf maar ook aan de omstandigheden.

Aanpassen aan ziektekiemen die op het bedrijf aanwezig zijn gaat bij voorkeur via vaccinatie. Laat de bedrijfsdierenarts dan ook een goed vaccinatie schema opstellen voor de gelten, zodat deze bij inzet in zeugenstal goed beschermd zijn tegen de op het bedrijf aanwezige ziektekiemen. Naast vaccinaties kan het zinvol zijn om de gelten in de adaptatieperiode in contact te laten komen met (slacht)zeugen.

Aanpassen aan de omstandigheden doe je door de gelten te laten wennen aan onder andere het huisvestingssysteem. Voor inseminatie moeten de gelten een tijd in de box hebben gestaan en als er gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld voerstations moeten de gelten in de adaptatie al aangeleerd worden zodat ze het systeem al kennen bij inzet in de zeugenstal.

Doel van quarantaine is dus om te voorkomen dat de gelten nieuwe ziektekiemen het bedrijf binnen brengen. De adaptatie is om de dieren te laten wennen aan de omstandigheden op het bedrijf en te voorkomen dat de gelten ziek worden van de op het bedrijf aanwezig ziektekiemen.

Artikel varkensarts John van der Wielen, mei 2014