PED virus buiten de deur!

Het zal je maar gebeuren: Je hebt een mooi zeugenbedrijf. De biggenprijzen zijn hopeloos, maar het bedrijf loopt lekker en zo probeer je er toch het beste van te maken.

Tot je op een ochtend in de kraamstal komt. Tot je schrik zie je dat alle jonge biggen besmeurd zijn met geel gekleurde diarree en in grote hopen op elkaar en zelfs op de zeug liggen.

Even kan de gedachte door je hoofd schieten dat je te maken hebt met een flinke uitbraak van geboortediarree. Maar als blijkt dat in de loop van de dag de problemen zich als een olievlek uitbreiden, er veel biggen dood gaan en zelfs de oudere biggen en zeugen ziek worden, gaan er natuurlijk meteen alarmbelletjes rinkelen: het zal toch niet het gevreesde PED virus zijn?

Heel anders kan het lopen op een vleesvarkensbedrijf. Hier zie je bij een uitbraak van PED mogelijk alleen diarree en verminderde eetlust bij de varkens. Problemen met de samenstelling van het voer of een bacteriële infectie met Salmonella of E. Coli lijken de oorzaak. De varkens reageren slecht op een antibioticakuur, maar na een week zijn de problemen toch wel weer weggeëbd. Intussen heeft het virus volop de kans gekregen zich verder te verspreiden; via de lucht naar het bedrijf van de buren en naar bedrijven veel verder weg via vogels, of via bezoekers en vrachtwagens die op het bedrijf komen.

Er zijn grote zorgen dat het virus in Europa voor problemen zou kunnen gaan zorgen, het heeft zich via Amerika immers al verder verspreid en onduidelijk is hoe dit heeft plaatsgevonden. Vooral in de wintermaanden is het risico groter omdat het PED virus veel langer infectieus blijft bij lage temperatuur.

De GD heeft inmiddels goede testen voorhanden om snel een diagnose te stellen, maar alles hangt af van de alertheid van varkenshouder en dierenarts. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor PED virus maar ook voor aangifteplichtige ziekten zoals bijvoorbeeld de ziekte van Aujeszky en Afrikaanse Varkenspest.

Veel dierenartsen en varkenshouders hebben de verschijnselen van deze ziekten nooit van dichtbij gezien. Goed signaleren van abnormale ziekteverschijnselen en snel handelen is van groot belang.

PED is geen aangifteplichtige ziekte en ook geen zoӧnose maar kan een economisch drama tot gevolg hebben als we met een uitbraak te maken zouden krijgen.

Ten eerste omdat de directe schade enorm is, maar daarnaast ook het vervolg na een uitbraak. De epidemie kan overgaan in een algemeen voorkomende ziekte. Een heel bekende voorganger is het PRRS virus. PED kan dan worden toegevoegd aan het lijstje van ziekten om rekening mee te houden op je bedrijf wat betreft vermindering van resultaten, vaccinatie, monitoring en eradicatie.

Voorkomen is natuurlijk het allerbeste. Maak het risico zo klein mogelijk dat ziektekiemen van buitenaf je bedrijf in kunnen komen. Kijk kritisch naar de biosecurity, ook als er geen directe dreiging is van buitenaf. Problemen die je niet hebt, wil je immers graag buiten de deur houden.

Artikel Tineke van Gisteren varkensarts De Varkenspraktijk Oss 18-11-2014 column Boerderij