Open Innovatie Dagen, Sterksel. Wij waren erbij, u ook?!

Wegens de succesvolle Open Innovatie Dagen in 2011 wordt dit jaar de tweede editie georganiseerd op Varkens Innovatie Centrum Sterksel. Dit evenement zal plaatsvinden op 14 en 15 juni 2013.

VIC Sterksel organiseert de Open Innovatie Dagen samen met het Partnership “Innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen”. Alle bedrijven en instanties in dit partnership werken met VIC Sterksel aan nieuwe innovaties voor de varkenshouderij. Bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek zetten zich gezamenlijk in om bezoekers kennis te laten maken met de nieuwste varkensinnovaties.

De Open Innovatiedagen Varkenshouderij is hèt evenement waarop iedereen kan zien wat VIC Sterksel en haar partners hebben ontwikkeld.

Tijdens de Open Innovatie Dagen is VIC Sterksel opengesteld voor bezoekers zodat zij de nieuwste innovaties in de praktijk kunnen bewonderen op het gebied van bijvoorbeeld dierenwelzijn, diergezondheid, rendementsverbetering, huisvesting, klimaat, arbeid, mineralenmanagement en energie.

Diverse nieuwe stallen zijn te bezichtigen zoals de nieuwe dekstal, kraamhokken, vleesvarkensstal en drachtstal. Tevens wordt de nieuwste kennis uit diverse onderzoeken op innovatieve wijze gepresenteerd.

Tijdens de Open Innovatie Dagen worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Dus kom ook naar Sterksel op 14 en 15 juni!

Voor meer informatie kijk op www.vicsterksel.nl