Het onderzoek naar de succesfactoren voor een betere bigvitaliteit bij De Oosthof is gestart. De Oosthof is een van de tien dierenartspraktijken gaan de komende tijd in totaal 110 zeugenbedrijven bezoeken.

De varkensartsen van Advee, Boerskotten, DAC Zuid Oost, De Oosthof, De Varkenspraktijk, Horst, Lintjeshof, Suvita,Varkensartsen Twente en VGTZ, zullen bedrijven bezoeken met een lage uitval en bedrijven met een hoge uitval. Het gaat om 100 reguliere zeugenbedrijven en 10 biologische bedrijven.

Samen met de zeugenhouders kijken de dierenartsen naar alle factoren die een rol kunnen spelen bij het verbeteren van de bigvitaliteit. Wageningen Livestock Research gaat vervolgens de resultaten van de ingevulde enquêtes vergelijken. Daaruit moeten dan de succesfactoren voor het verbeteren van de bigvitaliteit naar voren komen.

Volgens planning is het onderzoek in september afgerond. Het levert een checklist met succesfactoren op waarmee de adviseurs samen met de zeugenhouders aan de slag kunnen om de bigvitaliteit te verbeteren.

Kom naar de Kennissessie Bigvitaliteit op 24 of 25 april als u vast wil starten met het verbeteren van de bigvitaliteit.

 

18 APRIL 2017/VARKENS.NL