Kandidaat Agrarisch Ondernemer 2017 Van der Meijden-Welvaarts stelt zich voor.

Betrokken personeel

Of hij nog wat mag zeggen? Kees van der Meijden wil graag duidelijk vermeld zien dat hij en zijn vrouw weliswaar kandidaat zijn voor de Agrarisch Ondernemer van het Jaar, maar dat die kandidatuur toch vooral te danken is aan de tomeloze inzet van zijn personeel. “Zonder de kundigheid en betrokkenheid van onze werknemers hadden wij niet zo’n mooi bedrijf kunnen neerzetten. Iedereen is even belangrijk.”

De brand in 2013 – het hele bedrijf brandde tot de grond toe af – was voor Van der Meijden niet de genadeklap. Integendeel. Het is waar, hij verkeerde drie maanden in shock, maar daarna wilde hij alleen nog vooruitkijken. Op weg naar een nieuw bedrijf, in mooie gebouwen, met stallen waar zeugen diervriendelijk worden gehouden en bacteriën geen kans krijgen. Varkens produceren met het gezicht naar de kritisch meekijkende burger. Laat ze maar komen kijken. Het is allemaal gelukt.

 Brandveiligheid voorop

Het bedrijf wordt in de agrarische media vaak omschreven als een van meest innovatieve varkensbedrijven van Europa. Van der Meijden voelt zich gestreeld, vindt de aanduiding wel wat overdreven, maar noemt gelijk een aantal innovaties in zijn bedrijf waarmee hij vooruitloopt in de sector.

Neem bijvoorbeeld de maatregelen die hij heeft genomen – het wekt geen verbazing – om de brandveiligheid op het hoogst denkbare niveau te brengen. Geen kunststof maar louter betonnen wanden, brandvrije roosters, geen stopcontacten in de afdelingen en – een eigen uitvinding – een sproei-installatie die automatisch in werking treedt als de staltemperatuur in zeven seconden meer dan 5 graden stijgt. De verzekeraar is tevreden over de aanpak van de varkenshouder om een volgende brand te voorkomen: hij krijgt korting op de premie.

Watergebruik monitoren

Hij noemt meer voorbeelden van innovaties. De energie die vrijkomt bij het koelen van de mest – bedoeld om de ammoniakuitstoot te verlagen – wordt gebruikt om het kantoor en de leslokalen te verwarmen. Het watergebruik wordt continu gemonitord zodat het personeel onmiddellijk kan ingrijpen als de zeugen te weinig of juist te veel drinken. De voerbakken hebben een speciale vorm zodat er geen voerresten achterblijven en bacteriën geen kans krijgen om zich te vermenigvuldigen.

“Tijdens de nieuwbouw hebben we alle facetten van het bedrijf onder een vergrootglas gelegd”, zegt Van der Meijden. “Brandveiligheid, diergezondheid, welzijn en ammoniakuitstoot waren daarbij onze vertrekpunten. Vaak hebben we daarbij nieuwe technieken en instrumenten ontwikkeld. De inventiviteit van onze medewerkers is ongelofelijk. Als het er niet was, hebben wij het zelf uitgevonden.”

 

Praktijklessen voor jongeren

De ondernemer werkt nauw samen met agrarische scholen en leerbedrijven. Op zijn bedrijf worden de praktijklessen gegeven. Daarvoor is een aantal leslokalen gebouwd op de bedrijfslocatie. Van der Meijden: “Mijn insteek is simpel. Ik wil jongeren enthousiast maken voor het werk in de agrarische sector. De sector vergrijst, we hebben jongeren nodig om de land- en tuinbouw te behouden. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. Als ze aan mij vragen wat mijn passie is dan zeg ik: varkens en jongeren.”

Bij de nieuwbouw is goed nagedacht over de landschappelijke inpassing van de gebouwen. Vanaf de weg lijkt het bedrijf minder groot dan dat het in werkelijkheid is. “Ik wil voorbijgangers niet afstoten, maar juist uitnodigen. Onze zichtstal biedt de mogelijkheid om in de kraamafdelingen te kijken. Bezoekers zijn verbaasd. Ze dachten met stof en mest geconfronteerd te worden, maar ons bedrijf is net zo schoon als een ziekenhuis.”

 

BOERDERIJ/28 januari