Nieuwsbrief De Varkenspraktijk PigVision

Binnen de Varkenspraktijk zijn wij ons aan het oriënteren naar de mogelijkheden binnen PigVision. PigVision is een verzameling van gegevens van het zeugenmanagementsysteem uit Farm en PigManager. Mogelijk worden hier in de toekomst ook allerlei andere informatiebronnen (denk aan voerinstallaties, klimaatkasten, etc.) aan toegevoegd. Vanuit PigVision kunnen automatisch rapporten worden gegenereerd en kan u of een gemachtigde partij op elk moment van de dag de actuele gegevens worden bekeken.

In dat kader willen we u als onze klant vragen om de gegevens uit Farm of Pigmanager door te sturen naar PigVision en ons als praktijk te machtigen om in die gegevens te kunnen kijken.  Hier vindt u een stap voor stap handleiding hoe wij als adviseur gemachtigd kunnen worden om de gegevens in te kijken. Indien er onduidelijkheden zijn, dan is het het gemakkelijkst om direct de helpdesk van PigVision te bellen (0570 – 664 131).De komende periode zullen wij tijdens de bedrijfsbezoeken aandacht besteden aan het machtigen van ons als adviseur.Wanneer wij voldoende machtigingen hebben ontvangen, kunnen wij bedrijven binnen onze dierenartsenpraktijk onderling met elkaar vergelijken. Daarnaast kunnen plannen van aanpak onderbouwd, geëvalueerd en zo nodig aangepast ingezet worden waardoor wij bijvoorbeeld het rendement van een ingezette enting kunnen onderbouwen.

De varkensartsen van De Varkenspraktijk

27 november 2015/De Varkenspraktijk/ Marc Schyns