Nieuwsbrief April 2015

Benchmarkwaarden dierdagdoseringen 2015


Sinds 1 januari 2015 moeten de diergeneesmiddelen voor verschillende diercategoriën gescheiden worden. Vanaf afgelopen januari zijn onze bestellijsten daarom aangepast en wordt meer nadruk gelegd op het gescheiden bestellen. De Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA) is verantwoordelijk voor de juiste berekening van de dierdagdosering en stelt ook de benchmarkwaarden vast. Voor het jaar 2015 zijn de waarden opnieuw vastgesteld.

Klik hier om hele artikel te lezen.

Artikel varkensarts Marc Schyns april 2015

Medicijnbestellingen, hoe zat het ook alweer?


De locaties Someren en Oss hebben ieder een eigen manier van het verwerken van medicijnbestellingen. We krijgen wel eens de vraag ‘hoe zat het ook alweer?’.

Klik hier om hele artikel te lezen.

De Varkenspraktijk zet zich in voor de sector


De Varkenspraktijk staat met twee benen in de sector. Naast de inzet op diergeneeskundig vlak, zetten wij ons ook in op het bestuurlijk vlak.Door ook op bestuurlijk niveau actief te zijn kunnen we invloed uitoefenen op het beleid dat vormgegeven wordt door alle partijen in de sector. Zo is varkensarts John Vonk sinds november 2014 voorzitter van de Vakgroep Gezondheidszorg Varken (VGV) van de dierenartsenberoepsorganisatie KNMvD.

Klik hier om hele artikel te lezen.

Artikel varkensarts John Vonk april 2015

Salmonella-beheersing op varkensbedrijven


Salmonella is een onderwerp dat op het moment erg actueel is.

In het buitenland worden al maatregelen genomen bij risicobedrijven. Nederlandse bedrijven die biggen exporteren of vleesvarkens laten slachten in Duitsland hebben hier direct al mee te maken. Maar ook in Nederland wordt de aandacht voor Salmonella groter.Via bloedonderzoek wordt door middel van Elisa-testen bekeken in welke mate een varken afweerstoffen heeft opgebouwd tegen Salmonella; dit zegt iets over het moment van besmetting en de infectiedruk op een bedrijf.

Deze zogenaamde OD-waarden worden vervolgens ook gebruikt om uw bedrijf in één van drie categorieën in te delen.Categorie 1 (en 2)- bedrijven zitten in een (redelijk) gunstige categorie, categorie 3-bedrijven vormen een duidelijk risico.Onder andere de volgende maatregelen kunnen leiden tot een afname van de Salmonella-problematiek op uw bedrijf:

  • goede hygiëne,
  • goed reinigen en ontsmetten,
  • verbetering bioveiligheid,
  • aanzuren van mengvoer en aanzuren van drinkwater,
  • gebruik van (voer)additieven,
  • opleggen van Salmonella-arme biggen.

Vaccinatie tegen Salmonella is in Nederland nog niet aan de orde. Hier wordt al wel volop onderzoek naar gedaan. Uit onderzoek is gebleken dat ongunstige Salmonella-uitslagen gerelateerd kunnen zijn aan minder goede technische resultaten. Het nemen van passende maatregelen kan dus ook technische- en financiële bedrijfsresultaten positief beïnvloeden. Reden te meer om nu al te werken aan een lage Salmonella-status!

Klik hier om hele artikel te lezen.

Artikel varkensarts Tineke van Gisteren april 2015

Even voorstellen:


Bij De Varkenspraktijk worden de varkensartsen ondersteund door assistentes. Graag stellen wij onze assistentes in deze nieuwsbrief aan u voor.Klik hier om hele artikel te lezen