Nieuwe categorie: Speenbiggen

De afgelopen jaren is de sector druk bezig geweest met het verlagen van het antibioticagebruik. Een belangrijke eerste stap is geweest om het gebruik van de Nederlandse varkenshouderij goed in beeld te brengen. Daarvoor wordt gewerkt met de dierdagdosering. Dit kengetal geeft aan hoeveel dagen antibioticabehandeling op een bedrijf is ingezet.

Het huidige systeem bestaat uit twee categorieën van bedrijven: vleesvarkens en zeugen/biggen. In de huidige systematiek is het echter lastig om alle bedrijven goed weer te geven. De meeste inzet van antibiotica vindt namelijk plaats bij de gespeende biggen.

In Nederland is een klein aantal bedrijven of locaties (met een apart UBN) alleen nog maar bezig met speenbiggenopfok. Deze bedrijven hebben nu nog geen dierdagdosering en/of hebben een moeilijk te vergelijken waarde. Doordat op vermeerderingsbedrijven ook zeugen staan, zijn er relatief veel kilogrammen op dat bedrijf aanwezig en wordt het antibioticumgebruik daarover ook verdeeld. Op speenbiggenlocaties zijn er geen zeugen. Deze krijgen daardoor een hoge dierdagdosering als ze medicijnen moeten gebruiken.

Vanuit de sector en de stichting diergeneesmiddelen autoriteit is daarom besloten om een derde categorie in te voeren. Op deze wijze wil men gemakkelijker alle soorten bedrijven met elkaar kunnen vergelijken.  Dit gaat plaatsvinden vanaf 1 januari 2015. De derde categorie waar dus ook een aparte dierdagdosering voor gaat komen is de speenbiggen.

Vanaf 1 januari 2015 moeten de medicijnen voor de gespeende biggen apart geregistreerd worden op het logboek.

De Varkenspraktijk zal vanaf heden gaan beginnen met het apart registreren van de medicijnen. Op het bestelformulier zullen nu naast een categorie voor zeugen en vleesvarkens (indien aanwezig op uw bedrijf) ook een categorie met gespeende biggen komen. Wilt u bij het bestellen van medicijnen rekening houden met de gewijzigde wet- en regelgeving omtrent het registreren van de medicijnen. Omdat wij nu al beginnen met het apart registreren van de bestellingen, hopen wij de overgang soepel te kunnen laten verlopen.

Artikel Marc Schyns varkensarts De Varkenspraktijk Someren 18-11-2014

rtikel Tineke van Gisteren varkensarts De Varkenspraktijk Oss 25-11-2013 – See more at: https://www.devarkenspraktijk.nl/?p=1203#sthash.OdQ5onpW.dpuf
Artikel Tineke van Gisteren varkensarts De Varkenspraktijk Oss 25-11-2013 – See more at: https://www.devarkenspraktijk.nl/?p=1203#sthash.OdQ5onpW.dpuf