Focussen op samenwerking komt nog niet overal op gang

Het aantal varkensbedrijven daalt. Zoeken erfbetreders als accountants, dierenartsen en voerleveranciers eigenlijk daardoor de samenwerking? Hoe reageren zij op de krimp in de varkenshouderij? Of staan er straks nog meer partijen te dringen voor de bedrijfspoort? Minder bedrijven meer erfbetreders

John Vonk,
voorzitter van Vakgroep Gezondheidszorg Varken van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, zegt: “Dierenartsen in dienst van dergelijke varkenspraktijken moeten een meerwaarde kunnen bieden.
Uiteraard praten we over puur veterinaire zaken met de varkenshouder. Maar het gaat ook over zaken als voeding, fokkerij, klimaat, huisvesting en de bedrijfsprocessen. Onze bijdrage in deze vaak multifactoriële zaken wordt steeds belangrijker. Als dierenarts doe je dat niet in de je eentje. Voldoende studenten interesseren voor een toekomst in de varkenshouderij is een aandachtspunt voor ons.”

Klik hier om naar het artikel te gaan.

PIG BUSINESS/mei 2017/Broer de Boer