Met strakke structuur biggenuitval beperken

Theo Vernooij uit Nijkerk en de Van Asten Group uit Sterksel zijn onlangs in de EU PiG Grand Prix uitgeroepen tot ambassadeurs met ‘best practices’. Vernooij viel de eer te beurt in de categorie precisieproductie. Door te werken met een strakke structuur beperkt hij zijn biggenuitval tot 12 procent.

Vernooij is sinds april 2016 zeugenhouder. Dat hij nog maar zo kort actief is in de zeugenhouderij, noemt de ondernemer een voordeel. Hij neemt niet alles voor waar aan, maar luistert goed en staat open voor wat anderen zeggen en wat hem kan helpen in de bedrijfsvoering.

‘Ik wil graag topresultaten. Zeg maar 35 biggen per zeug per jaar. Maar die moeten dan wel van goede kwaliteit zijn.’ Vernooijs vader, met wie hij in een bv zit, houdt vleesvarkens in Beusichem en Culemborg. De productie van beide bedrijven is op elkaar afgestemd.

Checklist Bigvitaliteit

De bedrijfsdierenarts is Marrina Schuttert van De Varkenspraktijk. Samen met haar vulde Vernooij de Checklist Bigvitaliteit in. De checklist brengt de sterke en minder sterke punten van een bedrijf in beeld en benoemt verbeterpunten.

Overdag altijd iemand in de kraamstal om extra zorg te geven

Theo Vernooij, zeugenhouder in Nijkerk

‘Eigenlijk scoorde ik op alle onderdelen goed, behalve op de eindbeer die ik gebruik, een Piëtrain. Dat ras zou wat minder vitale biggen geven.’ Vernooij heeft die ervaring niet. Gemiddeld haalt hij 15,8 levend geboren biggen per worp en speent hij er 13,9 per worp per zeug (uitval: 12 procent).

Een voorwaarde om een lage biguitval te halen is volgens Vernooij het werken volgens een strakke structuur. Hij werkt met weekgroepen. De zeugen werpen op maandag, dinsdag of woensdag. Dagen waarop veel meters worden gemaakt. ‘Overdag is er altijd iemand in de kraamstal om extra zorg en aandacht aan het geboorteproces en de biggen te geven. ’s Nachts ga ik er wel eens uit’, vertelt de zeugenhouder.

‘Niet afspuiten’

Minder dan 10 procent van de zeugen werpt in de tweede helft van de week. ‘Daar kan ik wel tegen’, reageert Vernooij. Principieel spuit hij niet af. ‘Je moet de natuur zijn werk laten doen.’ Verder houdt hij de uierdruk nauwlettend in de gaten en geeft de zeugen een oxytocine-injectie, als dat nodig is.

In alle kraamhokken legt Vernooij vlak voor het werpen jute zakken om tegemoet te komen aan de nesteldrang van de zeug. Per week maakt Vernooij gebruik van twee pleegzeugen. Zijn beoordeling van de zeug en biggen bepaalt de keuze.

Toen Vernooij in de vermeerdering stapte, was hij gewaarschuwd. Met zeugen is het nooit hetzelfde. Drie jaar na de start kan hij dat alleen maar beamen. Onder de 12 procent biguitval komen, vindt hij lastig.

Strakker selecteren

Winst verwacht Vernooij nog wel te kunnen halen uit een uniformere zeugenstapel. Hij wil bij de zeugen strakker gaan selecteren op moedereigenschappen (doodliggers), uniforme tomen en kleine biggen. De conditie van de zeugen noemt hij ook een punt van aandacht.

‘Ons bedrijf zit op brijvoer en het goedzetten van de zeugen aan de trog is een uitdaging.’ Van zeugen die met 300 kilo uit de kraamstal komen, kan hij maar beter direct afscheid nemen, stelt Vernooij vast. Om meer te kunnen selecteren, startte Vernooij deze week met de aanfok van zijn eigen gelten.

06 jun 2019/NIEUWE OOGST/Ilona Lesscher