Met een gesloten SPF-varkensbedrijf bespaar je al gauw minimaal 60.000 euro op jaarbasis. Tot die conclusie komt varkenshouder Gert van Beek op de thema-avond Diergezondheid.

De varkenshoGert van Beek1uder uit Lelystad rekenende de zaal gisteravond tijden de Pig Business thema-avond Diergezondheid globaal voor wat de economische besparing is van een gemiddeld gesloten SPF-bedrijf. Hij nam als uitgangspunt zijn bedrijf met een omvang van 400 zeugen en 3.000 vleesvarkensplaatsen. „Bij 10.000 afgeleverde vleesvarkens op jaarbasis bespaar je drie vaccinaties per big uit, wat 30.000 euro minder vaccinatiekosten zijn.”

Door een betere voerbenutting bespaar je volgens hem minimaal 3 cent per kilogram groei, wat 27.000 euro aan voerkosten jaarlijks scheelt. Door een lagere uitval gaat hij uit van een financieel voordeel van tussen de 2.500 en 5.000 euro. „In totaal heb je het dus al jaarlijks over een bedrag van minimaal 60.000 euro aan extra rendement”, spiegelde hij de bijna 75 bezoekers voor in de varkensshowroom van FarmFocus in Dalfsen.

Mens grootste risico
Van Beek liet in een video zien hoe hij en zijn personeel dagelijks in en buiten de stallen te werk gaat om risico’s op ziekte-insleep tegen te gaan. De varkenshouder weet met standaard stallen al sinds 2006, toen hij het voormalige proefbedrijf van Wageningen UR overnam, de belangrijkste varkensziektes buiten de deur te houden. „Ik denk dat we in die vijftien jaar al 1.000 mensen over de vloer hebben gehad, maar toch zijn we nog SPF. Dat lukt alleen als je er altijd mee bezig bent en het onderdeel is van je dagelijkse werk.”

Uit de zaal kreeg Van Beek de vraag voorgelegd of hij met het vele diertransport op zijn erf en mestwagens geen groot risico neemt. „Dat klopt, beide zaken zijn op ons bedrijf niet ideaal. Maar ik heb er mee te dealen. Daarom blijf ik de chauffeurs wijzen op onze spelregels, zodat we het belangrijkste risico wegnemen. De mens is en blijft tenslotte het grootste risico voor ziekte-insleep.

 

Ruben van Boekel/Pig-Business/08 september 2016