Marrina Schuttert uitgeroepen tot bedrijfsadviseur 2012!

Winnaar 2012

En de winnaar is ….. Marrina Schuttert!

Marrina Schuttert: een gedreven en gepassioneerde dierenarts in de varkensgezondheidszorg, die haar herkomst uit de sector weet om te zetten in specifieke kennis en kunde, die vervolgens dan nadrukkelijk wordt benut ten behoeve van de gehele sector en haar deelnemers. Een dierenarts met visie, lef en hoge mate van betrokkenheid die bedrijfsbelangen, sectorale speerpunten en maatschappelijke aspecten in een goede balans weet te agenderen.

De jury stelt verder over haar: Marrina koppelt een hoog tempo van ‘denken en doen’ aan een directe betrokkenheid met de klant. Zij wil voor de klant, de sector en voor de maatschappij een verschil maken, daarbij zelf een leidende en tegelijkertijd ondersteunende rol spelen. Naast de algemene belangen wordt hierbij de menselijke maat niet uit het oog verloren. Zij spreekt vol passie en met nadruk over ‘onze’ sector en ziet de klant als primaire drijver voor haar denken en doen, waarbij zij direct aantekent dat dat vervolgens niet betekent dat de klant altijd gelijk krijgt. Zij is goed in staat om vanuit de afhankelijkheid van de relatie opdrachtgever-dienstverlener een volstrekt onafhankelijk advies te geven.
Zij overziet helder en kritisch, de belangen van de verschillende partijen binnen de sector en is in staat om haar adviezen te plaatsen binnen de maatschappelijke context waar de dierlijke productiesectoren thans mee te maken hebben. Zij neemt de sector mee in de noodzakelijk transitie, zie de toekomst en het toekomstperspectief, effent het pad en schakelt samen met haar partners, om bij de toekomst te kunnen horen. Haar visie verwoordt zij in de stelling: “zonder de consument van varkensvlees, bestaat er geen varkenssector”en weet vanuit deze visie kansen te realiseren.

Zij stelt bij herhaling en nadrukkelijk dat de toekomst voor de sectordeelnemers ligt in een hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen. Daarbij stuurt zij op deelname van de ondernemer en de direct betrokken medewerkers maar zeker ook alle andere erfbetreders die in het netwerk rondom het bedrijf zitten. Samen afspraken maken, deze zo SMART mogelijk verwoorden en zorgen voor evaluatie en follow-up.

Klik hier voor het achtergrond artikel.

Of kijk op de website van: www.agrivaknet.nl