Lessen uit de veterinaire contactstructuur

Rudolf RaymakersDe wereld kampt met een uitbraak van een coronavirus in de mensenpopulatie. In de veterinaire wereld zijn we ook bekend met uitbraken van besmettelijke ziekten. Inmiddels hebben we draaiboeken en een sterke contactstructuur om uitbraken te voorkomen. Recent gepensioneerde varkensdierenarts Rudolf Raymakers is een van de grondleggers van die contactstructuur. Hij vertelt wat de ontwikkeling ervan heeft gebracht en welke lessen we kunnen leren uit de ervaring met besmettelijke dierziekten voor de coronapandemie.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

April 2020/Tijdschrift voor Diergeneeskunde/Lisa Dietz