pand knmvdDe Berkellandse zeugenhouder, waar de politie afgelopen week vierhonderd dode varkens ontdekte, stond niet meer onder controle van een dierenarts. De veehouder had een relatie met dierenartsenpraktijk in de Achterhoek, maar de DAP geeft aan dat hij deze relatie anderhalf jaar geleden stopte.  Sinds die tijd is het bedrijf door geen enkele dierenarts meer bezocht.

De Berkellandse zeugenhouder verzuimde om contact op te nemen met een andere dierenarts. Zowel bij de betreffende dierenartsenpraktijk als bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dieren (KNMvD) is niet bekend welke dierenarts het bedrijf in de aflopen periode heeft gecontroleerd. De zeugenhouder verdween uit het zicht, waardoor dierenartsen ook geen dierverwaarlozing via het vertrouwensloket konden melden bij de NVWA of KNMvD. Ook ontving de NVWA geen meldingen van andere betrokkenen. Via het kwaliteitssysteem IKB bleef het tevens onopgemerkt dat het betreffende bedrijf niet meer door dierenartsen bezocht werd. Een bedrijf dat zijn dieren verkoopt, moet volgens de eisen van de IKB één keer per maand bezocht worden. De dode varkens waren echter al meer dan tien maanden niet gevoerd en de zeugenhouder heeft vermoedelijk in de afgelopen periode geen dieren meer verkocht.

Verantwoordelijkheid
„Er zitten blijkbaar gaten op de manier waarop veehouderijbedrijven door dierenartsen worden gecontroleerd”, zegt John Vonk, voorzitter van de vakgroep Varkensgezondheid (KNMvD). „Dit voorval is zeer triest en we moeten structureel bekijken hoe we de controle anders gaan aanpakken.” Hoewel de veehouder altijd als eerste verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn vee is, wil de vakgroepvoorzitter de verantwoordelijkheid vanuit de dierenartsen niet afschuiven. „We moeten nu samen met de sector bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. “

Geen protocollen
Er zijn nu nog geen protocollen of regels omtrent wisseling van dierenartsen, waardoor er in een uitzonderlijk geval zoals in Berkelland een veehouder uit het zicht kan verdwijnen en door niemand meer wordt gecontroleerd. Daar zit een van de hiaten. Vonk: „Als een veehouder aangeeft te willen wisselen van dierenarts en vermeldt een nieuwe praktijk te zoeken, dan heeft de oude dierenarts daar nu geen zicht op. Het gevolg kan zijn dat er geen dierenartsbezoeken op het bedrijf plaatsvinden. Wat ook kan gebeuren, is dat bijvoorbeeld een vleesvarkensbedrijf meldt dat het gaat stoppen en na het laatste dierenartsbezoek voor de slacht toch weer nieuwe varkens opgelegd. Dan hebben we daar ook geen zicht meer op. We moeten dus fundamenteel bekijken hoe we deze gaten kunnen dichten.”

Onderzoek
De KNMvD gaat het voorval in Berkelland nader onderzoeken en ook de NVWA geeft aan een onderzoek te starten. Zo vindt de autoriteit het vreemd dat er geen familieleden of andere erfbetreders iets hebben gezien of een melding hebben gemaakt. Ze roept mensen alsnog op om contact te zoeken met de NVWA. De Berkellandse varkenshouder zal niet zoals gebruikelijk voor de bestuursrechtelijke maar voor de strafrechtelijke rechter moeten verschijnen, omdat het om dode dieren gaat. Overigens is menigeen wel voorzichtig met het veroordelen van de veehouder. Dierverwaarlozing gaat bijna altijd gepaard met een diep menselijk drama. Vonk: „Niemand wil dit. Niet de veehouder zelf en ook de sector niet.”

 

Reinout Burgers/Pig Business/22-04-2016