Nederlandse varkenshouders moeten in hun dagelijkse bedrijfsvoering nu al rekening houden met een AVP-uitbraak. „Zorg steeds voor minimaal drie dagen voer en onderzoek de mogelijkheden waar en hoe je de dieren zes weken lang op je bedrijf kan huisvesten.” Die oproep deed dierenarts John Vonk van De Varkenspraktijk in Oss en Someren tijdens de Pigbusiness thema-avond in Nederweert.

Volgens John Vonk vormen niet de wilde zwijnen uit de Belgische Ardennen het grootste risico op de insleep van het AVP-virus in ons land, maar werknemers en chauffeurs uit Oost-Europa die vanuit hun thuislanden vleesproducten meenemen. Voor Vonk reden om, woensdag tijdens de Pigbusiness thema-avond in Nederweert, de aanwezige varkenshouders op te roepen om Oost-Europese medewerkers (ook van naburige bedrijven) te waarschuwen. Daarbij hoeft geen sprake te zijn van een taalbarrière. Op de website van de NVWA staan in diverse talen waarschuwingsfolders. „Download deze, print ze uit en overhandig ze aan de Oost-Europese medewerkers op je bedrijf of bij naburige bedrijven. Wees ook heel alert op het voedsel dat ze meebrengen”, onderstreept John Vonk.

Maatregelen op bedrijfsniveau

Vanaf nu is in Nederland daadwerkelijk een AVP-uitbraak mogelijk. Vonk adviseert varkenshouders om nu reeds in hun bedrijfsvoering daar rekening mee te houden. „Bij een uitbraak kondigt de NVWA direct een stand-stil periode af van 72 uur. Zorg dat je hier op bent voorbereid. Dus steeds minimaal drie dagen voer op voorraad.” Een varkenshouder moet ook over een noodopvang voor zes weken beschikken. Vonk: „In de praktijk blijkt dat velen al moeite hebben om een week te overbruggen. Zeker zeugenbedrijven met honderden zeugen. Waar moeten ze met hun biggen naar toe als ze die zes weken lang niet van hun bedrijf mogen afvoeren? Varkenshouders zullen ook hun dieren dusdanig moeten rantsoeneren dat ze niet zo hard groeien. Mijn dringend advies: maak nu een plan hoe dit alles op eigen bedrijf te organiseren.” Vonk wil geen paniekreacties, hij vindt wel dat varkenshouders nu de hoogste alertheid moeten tonen. „Bijvoorbeeld van erfbetreders eisen dat ze schoon het bedrijf opkomen en ook weer schoon het bedrijf weer verlaten. Faciliteer dit ook.”

Signalen

Zijn er signalen van KVP of AVP, dan treedt het Early warning Systeem (EWS) in werking. De dierenarts meldt dit direct aan de overheid (NVWA) en er komen acties op gang. Vonk roept de varkenshouders op om bij het minste vermoeden direct de dierenarts bellen.

Ziekteverschijnselen

Wat zijn de ziekteverschijnselen bij een door AVP besmet varken? Volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) wordt een AVP besmet varken na een incubatietijd van twee tot twintig dagen acuut ziek, heeft koorts (40 tot 41°C), leucopenie (verlaagd aantal witte bloedcellen), bloedingen in inwendige organen, huidbloedingen (vooral op de oren en de flanken), en sterven vaak acuut. Het subacute stadium wordt gekenmerkt door leucopenie en bloedingen. Het chronische beeld, met alleen versnelde ademhaling en soms verwerpen, treedt pas op bij endemische situaties. Sectie toont uitgebreide bloedingen aan in bijna alle organen met gemarmerde lymfeklieren, opvallende miltzwelling en infarcten, longoedeem en maagontsteking.

Afschieten

Ook Vonk is voor het scenario om de nul-stand voor wilde zwijnen buiten de leefgebieden de Veluwe en de Mijnweg te handhaven. „Uitvoering hiervan valt onder de verantwoording van de provincies. Nu is het zaak om gebieden af te grendelen en de jagers te voorzien van geschikte middelen om meer zwijnen te kunnen afschieten. Echter de provincies zijn hier nog niet op ingericht”, aldus Vonk.

Voorlichtingsfilm

In een animatiefilm van de EFSA, de Europese Voedsel en Veiligheidsdienst wordt alles over de AVP uit de doeken gedaan.

21 september/ BIG BUSINESS/ AGRIO ARCHIEF, EFSA/ Guus Queisen