Het beste varken van Nederland

Artikel van Tineke van Gisteren, 21-10-2012

Smaakt varkensvlees met een verhaal lekkerder dan conventioneel of biologisch varkensvlees? Dit onderzochten Urgenda en Foodlog tijdens een jury- en publieksproeverij op de Vakbeurs Foodspecialiteiten in Houten op dinsdag 2 oktober. Urgenda is een actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie, die Nederland sneller duurzaam wil maken. Foodlog.nl is een nieuws- en discussiesite op het gebied van voedsel.

Het doel van de verkiezing was ontwikkelingen en innovaties in de varkenssector bekend te maken bij het grote publiek. Er komen steeds meer onderscheidende concepten op de markt. Uit de vele aanmeldingen werden door een vakjury de meest innovatieve concepten gekozen die mee konden doen aan de verkiezing. Deze finalisten profileren zich ieder op hun eigen manier. Sommigen proberen zo duurzaam mogelijk te produceren met oog voor dierwelzijn. Anderen gaan met name voor de beleving die de consument heeft bij het vlees. Ook een mogelijkheid is bijvoorbeeld via rassenkeuze de smaak van vlees te beïnvloeden.

De Heyde Hoeve is een coöperatie van verschillende varkenshouders. Ze hebben gezamenlijk 15 bedrijven in heel Nederland. Er zijn vaststaande welzijnseisen (minimaal één ster), het voer komt bijna 50% uit eigen land. De meerderheid maakt gebruik van een mestverwerkingsinstallatie; produceert stroom uit biogas.

Livar is een samenwerkingsverband van vijf varkenshouders uit Limburg. De bedrijven voldoen aan de EKO normen, hebben stro en uitloop. De granen van het voer komen uit Limburg. Het Livar-ras bestaat uit een combinatie van rassen gericht op o.a. intramusculair vet.

Het Beemsterland varken. Geproduceerd in goede samenwerking met akkerbouwers, hierdoor bestaat een kringloop van voerafname en mestafzet. Er wordt geen antibiotica gebruikt. De varkens leven op stro, in een zichtstal.

Krull. 15.000 vleesvarkens worden jaarlijks volgens dit concept geproduceerd. Ze worden in een wroetstal grootgebracht op een 90% dichte vloer met strooisel. Ook hier nauwe samenwerking met akkerbouwers uit de regio. Door de vaste mest en het niet verwarmen van de stallen is de CO2 emissie veel lager.

Het Vechtdal varken: De varkens liggen op het biologische bedrijf in een zogenaamde familiestal; ze blijven vanaf de geboorte tot aan de slacht in dezelfde groep. Er wordt geen antibiotica gebruikt en voer wordt zoveel mogelijk in de regio aangekocht.

Het varkensbedrijf dat werkt volgens het Piggy’s palace concept houdt groepen van maximaal 100 dieren tussen 10 en70 kg buiten op1 hectare land. Er vinden geen ingrepen plaats aan de dieren. De samenstelling van het voer is gericht op het beïnvloeden van smaak (mosterd, eikeltjes, kruiden)

Bij  Elshorstpuur grazen de scharrelvarkens buiten in de wei, er is rechtsreeks contact met de consument.

Buitengewone varkens is een kleinschalige samenwerking  waarin de varkens van speciale rassen buiten gehouden worden. Het voer wordt bijna helemaal op eigen grond geteeld.

Een smaakjury met een culinair journalist, een restaurant eigenaar en eigenaar van een gerenommeerde slagerij koos uit deze inzendingen het lekkerste stukje vlees. Het oordeel van de  jury was unaniem; de Heyde Hoeve won de verkiezing!: “Als je het varkensvlees van Heyde  Hoeve in je mond steekt proef je het meteen. Sappig, goede bite, goede smaak”.

De verkiezing “Het beste varken van Nederland” draagt op een positieve manier bij aan het imago van de varkenssector, het maakt mensen in de voedingsbranche en consumenten duidelijk dat er volop gewerkt wordt aan een duurzame en steeds diervriendelijkere productie van varkensvlees. Varkensvlees kan op verschillende manieren origineel en onderscheidend zijn. Door hier bekendheid aan te geven zullen consumenten hopelijk steeds bewuster kiezen voor Nederlands varkensvlees. De verkiezing is tevens een stimulans voor varkenshouders om verder te gaan met het ontwikkelen en uitbouwen van deze originele concepten.

Met dank aan: Foodlog.nl, Urgenda.nl, artikel in Boerderij en Trouw.

Tineke van Gisteren, varkensarts van De Varkenspraktijk Oss/Someren