Het aantal bedrijven met het PED-virus geïnfecteerde bedrijven lijkt te stijgen in Zuid-Nederland. Toch meldt de GD dat er na de Pasen maar een vijftal nieuwe onderzoeken aangemeld is.

Eind maart 2017 testte de GD 29 bedrijven als positief. De meeste bedrijven liggen in Noord-Brabant en Limburg, maar ook in Overijssel, Gelderland, en Utrecht werden een of enkele gevallen vastgesteld.

VarkJohn Vonk 2ensarts John Vonk van De Varkenspraktijk, actief in heel Nederland, zegt: „Het is in het Zuiden niet rustig. De verschijnselen zijn vaak zo duidelijk dat varkenshouders geen materiaal aanbieden aan de GD voor onderzoek.” Het is immers geen aangifteplichtige ziekte. Volgens hem is het gerucht juist dat er nieuwe bedrijven bijkomen. Nico Brons van De Oosthof Dierenartsen uit Eibergen zegt over de situatie in Gelderland en Overijssel: „Sporadisch komen er nog wat gevallen bij, maar we spreken zeker niet van een epidemie.”

De Gezondheidsdienst stelt dat het belangrijk blijft om uiterst voorzichtig te zijn met alle externe contacten: „Zowel via personen, ongedierte als veewagens en de hygiëneprotocollen goed na te leven om verdere uitbreiding te voorkomen. Voor erfbetreders zijn er verschillende protocollen om schade te voorkomen: voor de primaire sector, dierenartsenpraktijken, voerlevering, varkenstransporteurs, mesttransport en stalbezoek.” De aanhoudende lage temperaturen zijn bevorderend voor de verspreiding van virussen.

Mild ziektebeeld

Dierenarts Nico Brons bevestigt dat het om een zeer besmettelijk virus gaat. En dat er zeker gevaar dreigt en er rekening gehouden moet worden met de hygiëne. Hij spreekt van een ‘afgetrainde’ variant van de oorspronkelijke versie, die een vrij mild ziektebeeld geeft.

Overvloedige diarree is het belangrijkste verschijnsel van PED in de acute fase.. Alle leeftijdscategorieën van big tot zeug kunnen worden aangetast. Mede door uitdroging kan de sterfte (30 tot 100 procent) bij zuigende biggen tot een leeftijd van 14 dagen oplopen. Maar PED kan ook braken en diarree veroorzaken bij zeugen en vleesvarkens, met als gevolg groeivertraging of vruchtbaarheidsproblemen. Het PED-virus wordt gemakkelijk verspreid via varkens, mest, varkenstransportmiddelen, mensen en ongedierte. Het virus vormt geen gevaar voor de mens of andere diersoorten.

Bijeenkomsten

Voor bijeenkomsten van varkenshouders zoals op de thema-avonden van Pig Business, adviseert Nico Brons varkenshouders: „Ga niet naar dat soort bijeenkomsten met kleding waarmee je in de stal bent geweest. En stap thuis van te voren even onder de douche.”

2 mei 2017/PIG BUSINESS/Broer de Boer