De Varkenuniversiteit Gentspraktijk is betrokken bij het Europese Project Prohealth.

Binnen het Prohealth project is de Universiteit Gent België dringend op zoek naar Nederlandse varkensbedrijven die een Biocheck Biosecurity Check willen laten uitvoeren.

In deze Biocheck worden bioveiligheid, management en diergezondheid tussen varkensbedrijven vergeleken.

Deelname aan het onderzoek is gratis en de gegevens uit het onderzoek worden anoniem verwerkt.

 De voorwaarden zijn:

–        Nederlands varkensbedrijf met een registratie van technische cijfers in een programma van Agrovision

–        Bereid deze technische cijfers over de jaren 2011 tot en met 2015 te delen met de onderzoeker van het project.

–        Bereidheid om de onderzoeker een bedrijfsbezoek te laten afleggen (duur ± maximaal 1,5 uur) waarin wordt besproken:

o   Een vragenlijst t.a.v. biosecurity / bioveiligheidsvragenlijst

o   Een vragenlijst over het management op het varkensbedrijf, welke wordt ingevuld tijdens de rondgang door het bedrijf.

 

De gegevens worden anoniem verwerkt binnen het project Prohealth en zullen niet gedeeld worden met derden.

 

De varkenshouder krijgt hiervoor terug:

–        Het verslag van de bioveiligheid en management van het varkensbedrijf.

–        Een vergoeding van 50 euro

 

Klik hier voor meer informatie over deelname aan dit onderzoek en een voorbeeld van een verslag.

Indien u wenst deel te nemen aan dit onderzoek, twijfel dan niet en bespreek het met uw bedrijfsdierenarts van De Varkenspraktijk of meldt u aan via info@DeVarkenspraktijk.nl

De onderzoeker neemt dan contact met u op voor het inplannen van een bedrijfsbezoek.

 

De varkensartsen van De Varkenspraktijk