Goedkoop vaccineren?

Artikel van  Rick Janssen, V-Focus, 08-11-2012

Het vaccineren van biggen is de laatste jaren meer regel dan uitzondering. Vleesvarkenshouders wensen een soort verzekering voor de gezondheid van een big. Maar de kosten van een vaccinatie drukken steeds zwaarder op het al lage rendement van de varkenshouderij.

De gezondheidskosten in de zeugenhouderij zijn de laatste jaren fors gestegen, vooral door een toename van het gebruik van vaccins voor biggen.

Steeds vaker krijgen wij als dierenarts dan ook de vraag of het niet anders kan. Kan het niet goedkoper, voordeliger of zonder vaccinaties?

Vaccinaties werken over het algemeen goed op het moment dat er ook daadwerkelijk klinische problemen zijn en de aanvullende (bloed)onderzoeken passen bij het beeld in de stal. Op dát moment is het inzetten van vaccinaties over het algemeen interessant en rendabel.

Maar het is de vraag of vaccineren op de langere termijn, bijvoorbeeld na 1 jaar, nog steeds rendabel is. Zeker op bedrijven waar vervolgens het management verbetert.

In de praktijk zien we dat er ook voldoende bedrijven zijn die zonder het vaccineren van de biggen toch een uitstekend resultaat kunnen bereiken. Zeugenbedrijven met minder dan 30 euro dierenartskosten per jaar komen zeker nog voor!

Vooral bedrijven met een structureel goed gezondheidsmanagement, een goede biosecurity en voldoende zorg kunnen nogal eens zonder het vaccineren van de biggen.

U als zeugenhouder maakt de keus, investeer ik in arbeid (ten behoeve van gezondheidsmanagement en biosecurity) of in vaccinaties?

Een simpel rekensommetje maakt het inzichtelijk: indien een gemiddelde medewerker 300 zeugen verzorgt, 30 biggen speent en op jaarbasis 24.000 euro kost, zijn de arbeidskosten 2,67 euro per big.

Een gemiddelde vaccinatie kost 1 euro per big. Dit is 37% van de totale arbeidskosten. Bent u bereid om 37% meer aan arbeid uit te geven?

Aan u de keus!

Rick Janssen varkensarts van De Varkenspraktijk Someren/Oss