Goede communicatie tussen dierenartsen en veehouders is belangrijk voor vermindering antibioticagebruik. Dat ontdekte David Speksnijder in zijn promotieonderzoek dat hij dinsdag 25 april aan de Universiteit Utrecht presenteert.

Speksnijder keek naar factoren die een rol spelen bij het voorschrijven van antibiotica door dierenartsen en welke mogelijkheden er zijn om antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen.

Antibioticaresistentie wordt genoemd als een van de grootste gevaren voor de mensheid in de komende eeuw. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij kan mogelijk bijdragen aan antibioticaresistentie bij mensen. Daarom is een terughoudend antibioticagebruik bij dieren erg belangrijk.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
„Als professional staan dierenartsen voor de beste behandeling van zieke dieren. Ze worden door veehouders geraadpleegd om problemen met zieke dieren op te lossen. Dat kan een stimulans zijn om antibiotica voor te schrijven”, constateert Speksnijder. „Maar dierenartsen voelen ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid om terughoudend te zijn met antibiotica. Dat zorgt regelmatig voor een dilemma.”

Ook de opvattingen van dierenartsen over het risico van antibioticagebruik bij dieren op de volksgezondheid verschillen sterk, ontdekte hij in zijn onderzoek. „Dit kan hun voorschrijfgedrag beïnvloeden. Gerichte communicatie over de noodzaak van terughoudend antibioticagebruik en bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen zouden dierenartsen kunnen helpen bij het verder verlagen van antibioticagebruik.”

Afstemmen op behoefte veehouders
Dierenartsen geven veel adviezen aan veehouders om hun dieren gezond te houden. Toch worden deze adviezen volgens hen maar in beperkte mate opgevolgd.

„Goede communicatie en adviezen die zijn afgestemd op de behoeften van veehouders kunnen helpen om te zorgen dat veehouders de adviezen van dierenartsen beter uitvoeren. Dat blijkt uit een veldstudie waarin we melkveehouders samen met hun dierenarts en voeradviseur gestructureerd lieten samenwerken aan de verbetering van diergezondheid. Daardoor bleek het mogelijk het antibioticagebruik te verminderen zonder dat de diergezondheid daaronder leed.”

25 april 2017/PIGBUSINESS/Reinout Burgers