Zeugenhouders zien gezondheidskosten stijgen door de markt en door te weinig focus op gezondheid. Kostenverlaging is lastig, maar mogelijk.