Gezondheid is vooral organisatie

‘Vleesvarkens & gezondheid’ rolde op de valreep van 2013 van drukpersen bij Roodbont Uitgeverij. Varkensartsen John van der Wielen en Manon Houben bundelden in het boek hun praktijkervaring met gezondheidsmanagement. Het eerste exemplaar van ‘Vleesvarkens & gezondheid’ wordt op 14 januari officieel gepresenteerd tijdens het praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid in Venray.
Volgens mede-auteur John van der Wielen, werkzaam bij De Varkenspraktijk in Oss, is gezondheid vooral een kwestie van goed organiseren.

Waarom moest dit boek er komen?
“Iedere varkenshouder weet dat werken met gezonde dieren cruciaal is. Niet alleen voor het financiële rendement, maar ook om al het werk gedaan te krijgen. Het managementwerkboek bevat alle ingrediënten om een maximale varkensgezondheid op een bedrijf te organiseren. Doordat bedrijven in dieraantallen groeien, moeten de gebouwen, voorzieningen en de werkprocessen goed en efficiënt ingericht zijn. Wij beschrijven welke werkzaamheden op welk moment in welke volgorde het beste kunnen gebeuren. Dit levert tijdsbesparing op en ondersteunt het gezond houden van dieren. Door efficiënt te werken heeft de varkenshouder de meeste tijd voor het verzorgen van dieren.”

Waarin onderscheidt jullie boek zich?

“Het is echt een ander boek dan bijvoorbeeld vleesvarkenssignalen. In ons boek gaat het niet over signaleren van specifieke dierziekten. Onze rode draad is het managen en organiseren van diergezondheid. De zaakjes goed voor elkaar hebben, preventief werk. Als varkensarts hebben we hierin een rol. Maar we stippen ook aan hoe vaak een specialist het klimaat of de voerinstallatie zou moeten controleren. Bovenal is het boek makkelijk leesbaar, opgedeeld in behapbare stukjes. Je kunt snel even een hoofdstukje lezen. Ook voor medewerkers is het ideaal leesvoer: ze krijgen door waarom ze bepaalde handelingen in welke volgorde moeten doen.”

Wat is de kern van jullie visie?
“Eigenlijk moet je als varkenshouder gewoon alles goed doen. Ons naslagwerk geeft daar gestructureerd inzicht in. Een voorbeeld van bioveiligheid in combinatie met efficiënt werken is het goed inrichten van de laadplaats van vleesvarkens. Toch gaat het in de praktijk nogal eens mis, met name doordat het aantal te verzorgen dieren per man toeneemt. Randzaken zoals de boekhouding, voeding, mest vergen de nodige tijd. Het goed organiseren van het werk is daarom noodzakelijk. Want met zieke dieren kom je altijd tijd tekort.”

Komt er een vergelijkbaar boek over zeugen- en biggengezondheid?
“Dat is wel een logisch vervolg. Dit jaar beginnen we waarschijnlijk aan de nieuwe schrijfklus. Het boekwerk verschijnt zeker niet voor begin 2015. Bovendien zijn de processen op zeugenbedrijven talrijker en complexer. Het zal zeker niet lukken om het, net als in dit managementwerkboek, in 96 pagina’s allemaal goed uit te werken.”

 

Varkens mag 5 exemplaren van ‘Vleesvarkens & Gezondheid’ weggeven. Interesse? Stuur een mail naar info@varkens.nl, onder vermelding van ‘Gezondheid’. De vijf exemplaren worden onder de inzenders verloot.

 

10 JANUARI 2014/VARKENS.NL