Veevoerconcern ForFarmers werkt samen met de Frievar-varkensketen en agri-tech-bedrijf AgOS aan het realiseren van een blockchain-pilotproject. ForFarmers ziet kansen in het gebruik van deze nieuwe technologie om de samenwerking in de keten te versterken.

Voor het geven van een optimaal voeradvies verzamelt ForFarmers veel data van de Frievar-varkenshouders. Frievar heeft de veevoerleverancier gemachtigd om deze data te delen in het kader van dit pilotproject. Naast ForFarmers zijn ook Topigs, Meatfriends en De Varkenspraktijk betrokken bij het leveren van data voor dit project. Hiermee worden de belangrijkste informatiebronnen in de keten afgedekt.

Transparantie en traceerbaarheid

Consumenten en retailers vinden transparantie over de herkomst van producten en traceerbaarheid steeds belangrijker. De blockchain-technologie is een mogelijkheid om informatie transparant te maken en beschikbaar voor alle ketenpartijen.

Een blockchain is een gesloten keten waarin samenwerkende partijen actuele informatie over in dit geval het productieproces en transacties kunnen uitwisselen, om zo de volledige varkensketen in beeld te brengen en het proces over de héle keten te verbeteren. Uiteindelijk leidt dit tot waarborging van een hogere kwaliteit en voedselveiligheid.

Digitaal varkenspaspoort

Sinds juli 2018 wordt door de ketenpartners gewerkt aan het ontwikkelen van een digitaal varkenspaspoort dat een centrale rol speelt in de blockchain. In het paspoort staat de herkomst van het dier en relevante informatie ten aanzien van voer, klimaat, transport en dierenartsbezoek.

Er zijn inmiddels grote stappen gezet, vooral met betrekking tot het aansluiten van databronnen en het verwerken van deze informatie tot bruikbare inzichten. De verwachting is dat op 1 maart 2019 een werkend concept wordt opgeleverd.

Ilona Lesscher