Focus op grootverbruiker antibiotica

Om het antibioticagebruik verder te verlagen, richt de blik zich op de grootverbruikers. Onderzoek moet inzicht geven in verschillen tussen bedrijven.

Na een aantal jaren spectaculaire dalingen in antibioticagebruik, lijkt de rek er een beetje uit. In het vorige voortgangsrapport over het jaar 2014 wordt voor de varkenshouderij nog een daling van 4,4 procent genoteerd.

Artikel met onder andere varkensarts Tineke van Gisteren- van de Veerdonk en John Vonk aan het woord.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.