Onlangs zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd bij IKB Varkens Nederland die gevolgen hebben op uw een-op-een verklaring met uw dierenarts.

Sinds kort is er een overeenkomst tussen de geborgde dierenarts en IKB varkens Nederland (DGB). De overeenkomst van IKB Varkens Nederland (DGB) is dusdanig aangepast dat hij gelijk is aan die, welke in InfoVarken tot voor kort extra geregistreerd diende te worden. Voor nieuwe DGB klanten geldt dat er dus nog maar 1 een-op-een overeenkomst aangemaakt hoeft te worden.

Alle (oude) DGB klanten die nu in InfoVarken staan moeten wel gewoon in het systeem blijven staan.

Omdat er nu een nieuwe versie is van de een-op-een overeenkomst bij IKB varkens Nederland moet deze door alle varkenshouders opnieuw digitaal getekend worden.

Voor alle DGB klanten is door ons een nieuwe digitale een-op-een verklaring aangemaakt. Onze vraag is of u als veehouder deze zo snel mogelijk wilt ondertekenen. Alle nieuwe een-op-een verklaringen moeten vóór 1 januari 2018 ondertekend zijn.

Onlangs heeft u hierover een e-mail ontvangen van DGB. Volg de instructies in uw e-mail of ga naar http://www.dgbenergie.nl/ waar de nieuwe versie voor u klaar staat.