Er is een sterke roep naar een diervriendelijke manier van het houden van dieren. Dieren moeten worden gehouden volgens de 5 vrijheden: vrij van honger en dorst; vrij van ongemak; vrij van pijn, verwonding en ziekte; vrij van angst en stress en vrij om normaal gedrag te vertonen.

Binnen de indoor veehouderij, waarbij dieren in stallen worden gehouden, kunnen we veel van deze vrijheden prima invullen. Varkens hebben de vrije beschikking over water en voer en er wordt van alles aan gedaan om ongemak, pijn, verwondingen, ziekte, angst en stress te voorkomen. Het goed invullen van deze vrijheden, is ook van belang voor het realiseren van een goede productie.

Maar het verstrekken van mogelijkheden om dieren binnen stallen natuurlijk gedrag te laten vertonen valt niet mee. Wroet mogelijkheden creëren; staart- en oorbijten tegen gaan en stress voorkomen binnen een betonnen hok is lastig.

In de Nederlandse varkenshouderij zie we leuke ontwikkelingen om het natuurlijk gedrag van varkens binnen de houderij te bevorderen. Één hiervan is dat steeds meer bedrijven dagelijks een handje vol met luzerne aan de gespeende biggen en de vleesvarkens geven. Sommige varkenshouders geven dit in emmers aan kettingen boven de dichte vloer. De varkens kunnen dan een tijd lang met het luzerne stro wroeten. De varkens nemen de luzerne op en hebben ook meer rust in de buik. Het ontstaan van oorbijten en staartbijten wordt hierdoor beperkt.

Nu hoor ik al varkenshouders denken, dat brengt weer werk en kosten met zich mee…. Maar uit ervaring blijkt dat voor de varkenshouder de controle van de dieren eenvoudiger en beter is uit te voeren, aangezien de dieren in beweging komen. Varkenshouders die er mee beginnen zijn enthousiast en gaan er graag mee door.

Ook al is het niet verplicht, probeer het eens uit. Ik hoop dat u ook enthousiast wordt.

 

Rick Janssen/V-focus/februari 2018