Dierenartsen geschoffeerd door valse beschuldigingen

Bericht van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en het bestuur van de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren:

Een slag in het gezicht voor zowel de dierenarts als de veehouder. Zo ervaren dierenartsen de uitspraken van Sjoera Dikkers (PVDA) die suggereert dat dieren in kleine hokken worden gehouden, geen bewegingsruimte hebben, ziek worden, met antibiotica op de been worden gehouden en dat het stukje vlees met antibiotica op het bord van de consument komt. De uitspraken zijn onjuist en dragen bij aan een verkeerde beeldvorming van de landbouwhuisdierensector.

Een kamerlid zou moeten weten hoe de vork werkelijk in de steel zit. Dat Nederland op het gebied van het houden van dieren al jaren voorop loopt in Europa en de wereld, met zeer veel aandacht voor dierenwelzijn op allerlei gebieden. Via kwaliteitssystemen door de hele keten heen wordt geborgd dat voedsel van dierlijke oorsprong goed geproduceerd wordt. Het is absoluut een misverstand dat antibioticaresten bij de consument ‘op tafel’ zouden komen.

Dierenartsen staan voor een goede diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid. Zij spannen zich al jaren in om op een verantwoorde wijze gebruik te maken van antibiotica met daarin juist veel aandacht voor het voorkómen van dierziekten. Dieren op de been houden met antibiotica is in Nederland totaal niet aan de orde. We hebben een systeem opgezet waarin dierenarts en veehouder een 1-op-1-relatie aangaan, een systeem waarin transparant is wie waar antibiotica inzet en waarvoor. Wie veel gebruikt wordt daarop aangesproken. Met richtlijnen en protocollen voor terughoudend en zorgvuldig gebruik is een enorme daling in antibioticagebruik (60%) bereikt met een minimale inzet van voor mensen kritische antibiotica.

Vertegenwoordigers van het agrarisch bedrijfsleven en overheden uit andere (Europese) landen komen hier regelmatig kijken hoe het Nederlands systeem ofwel “Dutch model” werkt. Minister Schippers van VWS wil onze aanpak als basis gebruiken in haar voorstellen komend jaar om wereldwijd de toename van antibioticaresistentie het hoofd te bieden. Terechte erkenning voor de enorme prestatie van Nederlandse dierenartsen en hun veehouders.

Dierenartsen staan voor een goede diergezondheid, volksgezondheid en dierenwelzijn. Dit betekent dat wij samen met de sector zorgen voor het afleveren van een verantwoord product. Nederland mag trots zijn op haar voorlopersrol hierin.

4 december 2015/KNMvD