Tineke 1 - kopie (Medium)Op veel varkensbedrijven gaat het goed met de inzet van antibiotica. Er zijn ook bedrijven waar we zorgen om hebben.

Elke maandagavond zit ik met mijn collega’s aan tafel. Dat lijkt veel, elke week vergaderen. Er valt echter genoeg te bespreken. Overdag ben je als dierenarts bijna altijd alleen op pad, het is dan fijn om met je collega’s te kunnen sparren. Pas kwam het onderwerp antibiotica weer eens aan de orde. Dit is vaak zo, want als dierenartsen worstelen we met het goed naleven van de ingewikkelde regelgeving.

Minimale inzet antibiotica

Uiteraard delen we de mening dat de inzet van antibiotica minimaal dient te zijn. Er zijn afgelopen jaren al flinke stappen hierin gezet. Als dierenarts ben je er niet alleen voor de dieren, maar draag je ook je verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid.

Op veel varkensbedrijven gaat het heel goed. De dierdagdosering in het groen, alleen antibiotica-inzet bij calamiteiten. Want ik vind dat dit altijd zo moet kunnen blijven. Als wij mensen een infectie oplopen, hopen we dat we van de dokter de juiste antibioticakuur krijgen, dat moet ook voor onze dieren gelden.

Bedrijven waar we zorgen om hebben

Maar er zijn ook bedrijven waar we zorgen om hebben. Soms is een duidelijke reden aan te geven waarom gezondheidsproblemen blijven bestaan. Deze bedrijven kampen met een hardnekkige infectieziekten zoals APP of PIA en dan is ondanks alle moeite die wordt gedaan om deze problemen te beperken hoge inzet van antibiotica soms onvermijdelijk.

Het totaal vervangen van de varkensstapel door nieuwe dieren is soms de enige definitieve oplossing van het probleem.

Soms is het echter lastiger te verklaren waarom het niet lukt het medicijngebruik verder terug te dringen. Overbezetting, een hoge werkdruk, een niet optimale huisvesting of klimaat, er zijn zo wel wat zaken te benoemen die vaak beter kunnen, maar het is niet altijd gemakkelijk snel te veranderen.

Antibiotica niet duur

Antibiotica zijn niet duur, zelfs bij vermeerderingsbedrijven die hoog zitten met hun verbruik is het aandeel aan antibioticakosten vaak minder dan 10% van de totale dierenartskosten. Als je het echt alleen financieel zou bekijken dan is inzetten van antibiotica veel goedkoper dan bijvoorbeeld minder dieren houden of het bedrijf aanpassen.

Ook worden tot nu toe geen boetes opgelegd bij de varkenshouder bij een te hoog gebruik, alleen bij een foutief gebruik.

Gelukkig is bij de meeste varkenshouders de bewustwording er zeker wel. En ook bij andere erfbetreders die bij deze varkenshouders komen, zit het bijna altijd wel goed. En dat is enorm belangrijk.

Voor de lange termijn heeft steeds maar alleen brandjes blussen echter geen enkele toekomst

Erg frustrerend is het wanneer andere deskundigen die op het bedrijf komen puur gaan voor snel resultaat voor hun klant: “Ik zou alle biggen voor de zekerheid even flink kuren, dat werkt op andere bedrijven ook goed”. Als niet-dierenarts kun je dit makkelijk zeggen, je wordt immers niet verantwoordelijk gesteld voor het antibioticagebruik. Voor de lange termijn heeft steeds maar alleen brandjes blussen echter geen enkele toekomst.

Een goede samenwerking is erg belangrijk. Alleen wanneer je het met elkaar eens kunt worden, kun je stappen maken en samen verder werken aan een gezonde varkenssector waar iedereen trots op kan zijn!

BOERDERIJ/27 maart 2018/ Tineke vd Veerdonk