De Varkenspraktijk zet zich in voor de sector

De Varkenspraktijk staat met twee benen in de sector. Naast de inzet op diergeneeskundig vlak, zetten wij ons ook in op het bestuurlijk vlak.

Door ook op bestuurlijk niveau actief te zijn kunnen we invloed uitoefenen op het beleid dat vormgegeven wordt door alle partijen in de sector.
Zo is varkensarts John Vonk sinds november 2014 voorzitter van de Vakgroep Gezondheidszorg Varken (VGV) van de dierenartsenberoepsorganisatie KNMvD. In deze functie vertegenwoordigthij 290 geborgde varkensartsen in Nederland.

Enkele voorbeelden van actuele “dossiers” waar John Vonk zich op dit moment mee bezighoudt.

PED
Het zal u niet zijn ontgaan: momenteel zijn er circa 24 bevestigde gevallen van PED (Porcine Epidemische Diarree) in Nederland. Omdat het geen aangifteplichtige ziekte betreft heeft de sector zelf het initiatief genomen om preventieve maatregelen te nemen. VGV werkt samen met LTO, NVV, Nevedi, COV, Vee & logistiek Nederland en GD om maatregelen te bedenken om deze ziekte te beteugelen. Bewustwording is zeer belangrijk bij alle schakels. Voor varkensartsen is informatie ter beschikking gesteld hoe te handelen bij bedrijven die besmet blijken te zijn en hoe u als veehouders voorgelicht kunt worden. Deze informatie komt van gespecialiseerde virologen maar ook ervaringen vanuit het buitenland worden hierin meegenomen. Uiteraard dienen varkensartsen door middel van goede hygiëne het goede voorbeeld te geven en het voortouw te nemen.
De varkensartsen van De Varkenspraktijk hebben u, op grond hiervan geïnformeerd hoe u uw biosecurity kunt verbeteren. De meest actuele informatie over PED vindt u op de GD-site. (http://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2015/01/hygieneprotocollen-ped )

UDD wetgeving
Het kantelpunt tussen zo min mogelijk antibiotica inzetten en gezondheid van de dieren is fragiel. Bij het onverantwoord inzetten van antibiotica is er een grotere kans op het ontstaan van antibiotica-resistentie, terwijl bij te weinig inzet van antibiotica de gezondheid van de dieren in gevaar kan komen.
Het is belangrijk om continu, met beide gevolgen in het achterhoofd, de grens op te blijven zoeken.
Ook hiervoor zet varkensarts John Vonk zich in via deelname in de Task Force Antibiotica-resistentie. Doel is om knelpunten onder de aandacht te brengen van de regelgever: het Ministerie van Economische Zaken en diens controlerende en handhavende organisatie de nVWA. De bij PED genoemde partijen zijn ook vertegenwoordigd in deze Task Force met daarnaast vertegenwoordigers van de beide IKB’s.

Recept voor duurzaam varkensvlees
Tevens heeft John vanuit zijn positie bij VGV input mogen leveren aan de totstandkoming van dit visiedocument, via de werkgroep “Transparant en gezond” met Gert van Beek als voorzitter. Varkensartsen willen samen met de veehouders werken aan initiatieven en ideeën die de diergezondheid in Nederland structureel kunnen verbeteren.
Deze visie sluit ook naadloos aan bij de visie van De Varkenspraktijk.

Mocht u nog vragen hebben over het voorzitterschap van John Vonk bij VGV stuur dan een e-mail naar J.Vonk@DeVarkenspraktijk.nl

Nieuwsbrief De Varkenspraktijk, April 2015, JV