Colistine: hoe lang nog?

Het is de vraag hoe lang varkenshouders nog colistine kunnen gebruiken tegen coli-diarree. Al in 2011 heeft de Gezondheidsraad aangegeven dat dit middel op de langere termijn niet meer voor dieren gebruikt zou moeten worden. De recente ontdekking van een nieuwe vorm van resistentie in Azië kan dit versnellen.

Sinds 2011 is het voorschrijven van colistine aan strengere regels gebonden. Het is in principe niet meer toegestaan als koppelbehandeling.  Daarnaast is het een tweede keuze middel geworden. In de praktijk wordt het nog wel gebruikt omdat er veel resistentie is tegen  de eerste keuze middelen.

Tegen colistine wordt bij varkens in Nederland nog maar weinig resistentie gevonden , meldt dierenarts John Vonk, voorzitter van de vakgroep varkens van de KNMvD. In Belgie komt resistentie vaker voor en afgelopen week kwam het nieuws dat er veel resistentie tegen colistine is gevonden in Azië. Daarbij is de resistentie gevonden op een zogeheten plasmide. Daardoor kan deze resistentie betrekkelijk gemakkelijk worden overgedragen.

Volgens  Vonk is het nu de vraag wat er met colistine gaat gebeuren. Nog dit jaar komt de Gezondheidsraad met nieuwe adviezen over de risico’s van resistentie en de inzet van antibiotica. Er is een kans dat colistine dan niet meer is toegestaan voor varkens. Mogelijk is dat verbod nog wat uit te stellen. Dat komt omdat er momenteel nieuwe geneesmiddelen in ontwikkeling zijn die colistine in de humane geneeskunde kunnen vervangen.  “Is dat het geval dan zou het kunnen dat colistine voor de varkenssector langer beschikbaar blijven”, verwacht Vonk. “Is dat niet het geval, dan is er mogelijk wel snel een probleem. Om coli te bestrijden resten dan maatregelen als vaccinatie van de zeugen, goede voeding, warme biggennesten gebruiken en dergelijke. Verder zijn er alleen derde keuze middelden, waarvan we als varkenssector hebben aangegeven dat we die niet gebruiken.”

23 NOVEMBER 2015/Varkens.nl