Certificering Diergeneeskundig Centrum de Overlaet

Sinds eind 2013 is Diergeneeskundig Centrum De Overlaet, waarvan De Varkenspraktijk onderdeel uitmaakt, officieel ISO9001:2008 gecertificeerd. Als praktijk hebben wij ervoor gekozen om ons te laten certificeren door een bedrijf dat normaal gesproken werkzaam is in de humane zorg. We hebben bewust hiervoor gekozen omdat dankzij de jarenlange ervaring in de humane zorg in die sector een aanzienlijke niveau-verbetering heeft plaatsgevonden.
Daarentegen is certificering in de veterinaire sector een vrij nieuw begrip.

Mede doordat de certificerende instantie uit een andere sector komt hebben we een zeer interessante en leerzame traject gehad, met uiteindelijk de uitslag dat we de certificering behaald hebben!!

We zijn zeer trots én vereerd dat we nu gecertificeerd zijn!

Het afgelop

en jaar, voorafgaand aan de uiteindelijke certificering, hebben we onze dierenartsenpraktijk goed onder de loep genomen. Ons streven is middels deze certificering onze manier van werken naar een nóg hoger niveau te tillen. Oftewel een voortdurende verbetering van onze kwaliteit, risico vermindering en klachten inventarisatie.