Brij beter benuttenBrijvoerinstallatie kan darmgezondheid op verschillende vlakken ondersteunen.

Varkenshouders met een brijvoerinstallatie hebben volop mogelijkheden om de gezondheid van de darmen van hun dieren te beïnvloeden. Dat kan zowel positief als negatief uitpakken. Varkens met gezonde darmen kunnen variatie hebben en halen toch het optimale uit brij.

Een artikel met o.a. een aanvulling van varkensarts Rick.

Klik hier om naar het artikel te gaan.

VARKENS.NL/ april 2017/Jos Thelosen