Bijeenkomst Veehouderij en Gezondheid

7 oktober 2015 is in het gemeentehuis van Oss de bijeenkomst Veehouderij en Gezondheid gehouden. Bij deze bijeenkomst waren onder andere vertegenwoordigers van de dorpsraden, GGD, wethouder van de gemeente Oss, enkele veehouders en varkensarts John Vonk aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst waren ook 3 HAS studenten aanwezig die tijdens een onderzoek de relatie tussen boer en burger in kaart hebben gebracht.

Strekking van het onderzoek was: de gemeente is goed op weg om een stabiele relatie op te bouwen tussen boer en burger, menig andere gemeente kijkt naar Oss om van deze gemeente te leren. Maar we zijn er nog niet, we blijven bezig om de relatie boer en burger positief te houden en nog positiever te maken!