Bigvitaliteit

Momenteel heeft het onderwerp bigvitaliteit sterk de aandacht vanuit de politiek. Dit naar aanleiding van het rapport van de actiegroep Varkens in Nood waarin de biggensterfte uitgebreid aan de orde kwam. Naar aanleiding van dit rapport zijn er Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Van Dam. Uiteraard heeft hij daar op geantwoord. De strekking van het verhaal is dat er dringend iets moet gebeuren; zowel aan het percentage sterfte onder de biggen als (volgens de staatssecretaris) aan de ongebreidelde toename van de toomgrootte.

Historie
In 2009 is dit onderwerp ook al een keer politiek aan de orde geweest, naar aanleiding daarvan is er een Stuurgroep Bigvitaliteit vanuit de sector gevormd onder voorzitterschap van Topigs Norsvin. De stuurgroep heeft een plan van aanpak geschreven . Via regelmatige tussenrapportages aan de Staatssecretaris is de stand van zaken gerapporteerd. Dit kunt u teruglezen op de speciaal hiervoor in het leven geroepen site vitalevarkens.nl. Helaas is ondanks dit plan de biggensterfte procentueel niet gedaald. Naar aanleiding van bovenstaande discussie gaat de Stuurgroep een nieuw plan maken waarmee daadwerkelijk de biggensterfte procentueel gaat verminderen.

Oorzaken van biggensterfte
Er zijn veel factoren die meespelen bij sterfte van biggen in de zoogperiode: het geboortegewicht, biestopname door biggen, voeding van zeug en biggen, huisvesting (o.a. stalklimaat en stalinrichting) en management. Naast deze algemene zaken kunnen ook nog allerlei ziekteverwekkers zoals Prrs, Circo, griep en Parvo een rol spelen bij de bigvitaliteit. Er zijn zelfs nog meer factoren te bedenken en dit geeft aan dat het maatwerk is hoe wij als dierenarts uw bedrijf adviseren om in uw geval de bigvitaliteit te verhogen.

In het verleden hebben we om die reden ook voor kleine groepen varkenshouders cursussen Kraamstalmanagement georganiseerd op onze praktijk. Hierin werd onderwezen hoe een normaal geboorteproces eruit ziet, hoe zorg ik er voor dat er zo weinig mogelijk stress voor de zeugen ontstaat, hygiëne rond het geboorteproces, het wel of niet overleggen van biggen etc. Onze ervaring is dat deze basale informatie over het gedrag en fysiologie van zeug en biggen belangrijk is om als varkenshouder de juiste keuzes te maken. Laat het ons weten als u interesse heeft in een kraamstalcursus. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we altijd een nieuwe cursus organiseren.

De verwachting is dat in de komende periode met de totstandkoming van het nieuwe actieplan van de stuurgroep Bigvitaliteit erfbetreders hier veel aandacht aan zullen geven. Uw dierenarts kan u helpen om een goed plan van aanpak te maken als uw bigvitaliteit te wensen over laat.

De Varkenspraktijk, mei 2016, John Vonk