ABijeenkomst cursus Vietnamezen sept 2016 JVfgelopen week heeft varkensarts John Vonk een les verzorgd voor een groep Vietnamezen. Deze groep cursisten waren speciaal naar Nederland afgereisd om hier te aanschouwen hoe de varkenshouderij in Nederland bedreven wordt.

Het was een zeer positieve en interessante dag, de groep ging uiteindelijk met een vol hoofd aan informatie en tips weer terug naar Azië.