Beter varkensleven? Consument heeft de sleutel

Artikel van Tineke van Gisteren, Brabants Dagblad, 31-10-2012

Varkenssector niet bezig met dierenwelzijn?

Uitkomsten van onderzoeken op het gebied van dierenwelzijn halen regelmatig de krant of andere media. Zo was er op woensdag 24 oktober in het Brabants Dagblad een artikel te lezen vanuit de actiegroepen Varkens in Nood en Dier & Recht, aangevuld met niet al te fraaie foto’s van dieren uit de intensieve veehouderij.

De actiegroepen willen dat er meer geld beschikbaar komt zodat de bestaande regelgeving in de veehouderij beter en strenger gecontroleerd kan worden.

Zou dit de oplossing zijn? Zouden de veehouders uit gemakzucht de regels aan hun laars lappen? Zou de kans op het krijgen van een hoge boete er voor zorgen dat veehouders hun dieren op een andere manier zouden gaan houden?….

Door het lezen van zulke berichten krijg je de indruk dat veehouders totaal niet bezig zijn met de maatschappelijke acceptatie van de manier waarop zij hun dieren houden.

Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat men in deze tijd grote aantallen dieren moet houden om er een goede boterham mee te kunnen verdienen, de marges zijn klein.

Het lijkt een mooi, romantisch plaatje om met 50 zeugen de kost te kunnen verdienen. De dieren komen regelmatig buiten, nemen zo nu en dan een modderbad en biggen worden pas na een week of zes gespeend en lopen dan in het stro of buiten in de wei. Dierenwelzijn ten top!

Voor een kleine groep varkenshouders is dit realiteit: zij produceren varkensvlees volgens een bepaald concept. Een kleine groep consumenten is in dit vlees geïnteresseerd omdat er een bijzondere beleving aan het eten van dit vlees zit. Bovendien kunnen natuurlijke voeding en het gebruik van speciale varkensrassen ook daadwerkelijk van invloed zijn op de smaak van vlees. Deze consumenten vinden het gelukkig ook vanzelfsprekend dat hiervoor  meer betaald moet worden.

Helaas is alleen deze manier van houden niet haalbaar om aan de toenemende vraag naar vlees te voldoen. Door de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart gaan steeds meer mensen vlees eten. Verwacht wordt dat binnen 15 jaar de toename van de vraag naar varkensvlees 40% zal bedragen!

Bovendien kijkt het grote publiek vooral naar de prijs op de verpakking van het vlees in de supermarkt en maakt zich op dat moment niet al te druk over dierenwelzijn.

Desondanks wordt er in Nederland op verschillende manieren gewerkt aan verbetering van het welzijn van varkens. Naast de onderscheidende manier van varkens houden via een concept, worden ook op conventionele bedrijven stappen vooruit gezet op het gebied van dierenwelzijn.

Er wordt steeds meer gekeken vanuit het varken. Het dier moet zich goed voelen en zich natuurlijk gedragen. Logisch is, dat dit ook een positief effect kan hebben op de economische bedrijfsresultaten.

Aanpassingen in de manier van varkens houden kosten echter geld. Investeren hierin is alleen mogelijk als er zekerheid is van een goede afzet. Ook hierin worden stappen gezet. Supermarkten gaan vaker onderscheid maken, verkopen bijvoorbeeld alleen vlees dat geproduceerd wordt met één beter leven ster.

Varkenshouders en anderen mensen die werkzaam zijn in de sector vinden het enorm belangrijk dat de manier waarop de dieren gehouden worden maatschappelijk geaccepteerd wordt. Stappen hierin kunnen echter alleen gemaakt worden als deze maatschappij ook bij het kopen van het eindproduct zich hier bewust van is. Kies voor een gezond, lekker en diervriendelijk geproduceerd stukje Nederlands varkensvlees!

Tineke van Gisteren, varkensarts van De Varkenspraktijk Oss/Someren