Een geslaagde start van De Varkenspraktijk!

Artikel Tineke van Gisteren, varkensarts van De Varkenspraktijk Oss/Someren

De officiële start van de Varkenspraktijk  is niet onopgemerkt voorbij gegaan! De Varkenspraktijk heeft voor alle varkenshouders van de praktijken in Oss en Someren en mensen die beroepsmatig op deze bedrijven komen een symposium georganiseerd.

Het symposium is gehouden op 23 oktober in de High-tech campus in Eindhoven. Een frisse, moderne locatie die uitstekend aansloot bij het thema van het symposium; “Innovatie”.
Varkensartsen Rick Janssen (Someren) en Chretien Gielen (Oss) gaven de aftrap. Ze hebben uitleg gegeven over het tot stand komen van  De Varkenspraktijk en de kracht van deze samenwerking. Rick en Chretien benadrukten dat varkenshouder centraal staat voor de dierenartsen van De Varkenspraktijk. Het hoofddoel: optimale veterinaire ondersteuning bij de bedrijfsvoering. Verbetering van technische en economische bedrijfsresultaten wordt gerealiseerd door constant te werken aan een goede diergezondheid op de bedrijven. DiergezondhDagvoorzitter John vd Wieleneid, dierwelzijn en voedselveiligheid staan bij De varkenspraktijk hoog in het vaandel. Door bundeling van onze kennis willen wij hierin vooruitstrevend en innovatief te werk gaan.
Op ieder bedrijf  blijft de vaste dierenarts komen. Deze dierenarts kan maatwerk leveren per bedrijf door samenwerking met collega’s, waardoor varkens bedrijven steeds een stap vooruit zullen kunnen maken.

Maar ook als groep samenwerkende dierenartsen streven we steeds naar het maken van een stap vooruit. Hierbij valt te denken aan het opzetten van projectmatig gestuurde advisering, cursussen op het gebied van gezond varkens houden en bijvoorbeeld het coachen van medewerkers.

Varkensartsen John van der Wielen (Oss) en Marrina Schuttert (Someren) fungeerden beide als dagvoorzitter. Zij gaven toelichting op het veGastspreker dhr Vranken, Leuvenrdere programma en de relatie van de sprekers met het thema Innovatie.

 

De eerste presentatie ging over innovatie in techniek. Prof. Dr. Erik Vranken is verbonden aan de universiteit in Leuven en daarnaast werkzaam bij Fancom. De rode draad in het werk van Erik Vranken vormt de uitdaging om economie, dierenwelzijn en –gezondheid en stalemissies met elkaar te verzoenen. Met behulp van geluid- en beeldtechniek werkt Erik Vranken aan de ontwikkeling van verschillende signaleringssystemen voor varkensbedrijven. Interessant, omdat deze systemen daadwerkelijk al in de praktijk getest worden.

De tweede sGastspreker Benno Schildkamppreker begaf zich op het (voetbal)terrein van innovatief denken in werk-relaties. Benno Schildkamp zette zijn visie over teambilding, positie van werknemers en klantgerichtheid binnen een bedrijf uiteen door het vergelijk te maken met een voetbalwedstrijd in een stadion. Hij gebruikt hiervoor het door hemzelf ontwikkelde SaS-model, een Stadion Als Spiegel. Dit model is met succes toegepast in het bedrijf waarvan hij zelf deel uitmaakt; Food Connect Maaltijdservice. Door zijn droge humor en praktische voorbeelden werd de lezing van Benno Schildkamp erg goed ontvangen.

De derde presentatie werd gegeven door Anita Hoofs van het Varkens Innovatie Centrum te Sterksel. Zij inspireerde de toehoorders door innovaties te bekijken vanuit het dier zelf! Het VIC werkt aan verschillende ontwikkelingen waarbij het varken centraal wordt gesteld. Enkele voorbeelden zijn het Pro Dromi kraamhok, waarin de zeug meer bewegingsvrijheid heeft, onderzoek naar het kunnen uiten van nestgedrag bij zeugen en het bevorderen van sociaal gedrag bij biggeGastspreekster Anita Hoofsn door speelgoed. Naast het verbeteren van het welzijn van varkens doordat zij meer van hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien is er natuurlijk bij deze innovaties ook veel aandacht voor praktische toepasbaarheid, duurzaamheid en het positieve effect op diergezondheid en bedrijfsresultaten.

De laatste gastspreker, Prof. Dr. Ir Jens Mueller, president van de Bundes Tierärtzekammer probeerde aanvankelijk een innoverende presentatie te houden over de economische betrekkingen tussen varkens- Nederland en Duitsland. Na een ingewikkeld betoog in monotoon Duits werd hij er door Marrina aan herinnerd, dat hij een zaal vol Nederlanders toesprak. Gelukkig was zijn Nederlands veel beter te verstaan en gaande weg zijn verhaal bleek ook dat hij heel erg humoristisch kon vertellen…

Buffet tijdens Startsymposium De Varkenspraktijk

Het symposium werd afgesloten met een goed verzorgd, uitgebreid buffet. Het lekkere eten kwam natuurlijk van (varkens)bedrijven van de Varkenspraktijk; Frievar en de Heydehoeve. De diverse kaassoorten kwamen van Landwinkel Spierings uit Oss.

We kunnen terug kijken op een heel geslaagd symposium en een goede start van De Varkenspraktijk!