In de varkenshouderij staat het gebruik van antibiotica steeds meer onder druk. Al jaren wordt middels verschillende initiatieven gepoogd het antibioticagebruik te verlagen, en met succes. Door de jaren heen merken de varkensartsen van De Varkenspraktijk steeds vaker dat er behoefte is aan alternatieven. Onlangs is hierover nog het artikel “Een duurDaacarezaam en preventief alternatief” verschenen in Pig Business.
Door deze vraag zijn wij gaan kijken op welke manier wij ons aanbod konden verbreden. Hierdoor hebben wij sinds kort ons assortiment uitgebreid. In de aankomende nieuwsbrieven zullen we steeds 1 product in de spotlights zetten. Deze keer is het DaaCare®Piglet.

DaaCare®Piglet is een goede tool om het biest- en kraamstalmanagement nog
verder te optimaliseren. Door dit product krijgen de minder vitale biggen wat ze
nodig hebben; het zetje in de rug. DaaCare®Piglet dient verstrekt te worden aan de zeugen rond het werpen.

Meerdere veldproeven hebben aangetoond dat DaaCare®Piglet:
• De weerstand (IgG – antistof) van de lichte en de middelzware big
verhoogt, gemeten middels de biestcheck;
• Zorgt voor een meer homogene biestopname binnen de toom;
Daacare foto• De kans op doodgeboren biggen verkleint;
• Met name bij de biggen van jongereworps zeugen (1e tot en met 3e cycli)
de beste resultaten laat zien;
• Het gehalte aan C12 (laurinezuur) in de biest en melk verhoogt.

Mocht u over DaaCare®Piglet, of over een van onze andere producten vragen hebben, neem dan contact op met uw varkensarts.

Klik hier om naar de brochure van DaaCare®Piglet te gaan.

De Varkenspraktijk nieuwsbrief/september 2017/GB-JV