Blogs

Hittestress of watertekort?

Chretien Gielen – De Varkenspraktijk, locatie Oss

We schrijven maart op de kalender en zijn druk met totaal andere dingen in de wereld. Maar na iedere winter wordt het lente en zomer, en ook dit jaar gaat dat gebeuren.

Waarom hebben varkens zoveel last van de warmte?
Ieder warmbloedig dier heeft een […]

Lees meer »

Afkortingen voor dierziekten, het coronavirus en China

TBS, PRRS, PCMV, PRCV, Covid-9: we grossieren in aandoeningen met afkortingen. Zoals voor het coronavirus, dat voor het eerst op een markt in het Chinese Wuhan werd aangetoond.

Ik voer regelmatig een TBS-onderzoek op varkensbedrijven uit, meestal bij de gespeende biggen. Nee, dit gaat niet over een terbeschikkingstelling van varkens, de afkorting betekent tracheobronchiaal-swab. […]

Lees meer »

Streptokokken infecties bij varkens

Rudolf Raymakers – De Varkenspraktijk, locatie Someren

Streptokokken infecties bij varkens zijn al decennialang een groot probleem in de varkenshouderij. In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn er veel gelten geïmporteerd vanuit Engeland. Hiermee hebben we ook een Streptococcus Suis type 2 probleem geïmporteerd! In de […]

Lees meer »

Gerichte vaccins om dierziekten te voorkomen

Tineke van de Veerdonk – De Varkenspraktijk, locatie Oss

Autovaccins tegen Streptococcus suis verminderen de problemen op het varkensbedrijf.

Aan het begin van een nieuw jaar probeer ik bij bedrijfsbezoeken tijd te vinden om de dierenartskosten van het afgelopen jaar te bespreken. Voor een vermeerderingsbedrijf zijn dierenartskosten van € 100 per gemiddeld aanwezige […]

Lees meer »

Klauwproblemen

 

Tineke van de Veerdonk – De Varkenspraktijk, locatie Oss

Kreupelheid door klauwafwijkingen kan een groot probleem zijn op een zeugenbedrijf. Het is heel frustrerend omdat de zeugen vaak onvoldoende reageren op een behandeling. Daarnaast schaadt het het welzijn van de zeugen en kan de technische en financiële resultaten flink negatief beïnvloeden. […]

Lees meer »

Schade door een recombinant PRRS virus, en wat kunnen we hiervan leren?

De Deense varkenshouderij is onlangs opgeschrikt door uitbraken van een nieuw PRRS virus op diverse zeugenbedrijven. Dit bleek te gaan om een recombinant levend PRRS virus, welke was ontstaan uit delen van twee vaccinvirussen. Waarschijnlijk is dit nieuwe PRRS virus ontstaan op een zeugenbedrijf, waar 2 verschillende levende PRRS vaccins […]

Lees meer »

Zwanger en varkens een combinatie met risico’s

Een kapot flesje oxytocine zette me aan het denken.
Op de groepsapp van de praktijk wordt een hoop gezelligheid en humor gedeeld. Daarnaast komen uiteraard ook serieuze zaken voorbij. Zo werd onlangs een foto verstuurd vanuit de koelcel in de apotheek met de vraag of de dader zich wilde melden: het […]

Lees meer »

Zoek de PRRS-bron op

PRRS aanpakken gaat veel verder dan alleen vaccineren

PRRS zorgt al bijna dertig jaar voor forse economische schade op veel varkensbedrijven. Opsporen van de bron op het varkensbedrijf zelf is noodzakelijk, stelt varkensarts John van der Wielen van De Varkenspraktijk.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

 

 

 

 

Lees meer »

Vruchtbaarheid en de zomermaanden

John van der Wielen – De Varkenspraktijk, locatie Oss

We zitten alweer midden in de schoolvakanties en het werkzame leven staat voor veel mensen even op een lager pitje.  Ook op de varkensbedrijven is de personele bezetting lager dan normaal, maar dat betekent niet dat de hoeveelheid werk dat verzet moet […]

Lees meer »

Terug naar spenen biggen op vier weken

De productie in de zeugenhouderij blijft stijgen. Er worden jaarlijks steeds meer biggen per zeug per worp geboren, en de vakmensen in onze mooie sector zijn gelukkig in staat om deze biggen ook op een goede manier te spenen.

Spenen op drie weken leeftijd is financieel aantrekkelijk. Maar dit vroege spenen […]

Lees meer »

Contact

Vestiging Mill
Meulenveldt 32
5451 HV Mill
Tel: +31 (0)485-240000
E info@DeVarkenspraktijk.nl

Vestiging Oss
Obrechtstraat 2
5344 AT Oss
T +31 (0)412 67 60 60
E info@DeVarkenspraktijk.nl

Vestiging Someren
Slievenstraat 16
5711 PK Someren
T +31 (0)493 44 10 44
E info@DeVarkenspraktijk.nl