Blogs

Gerichte vaccins om dierziekten te voorkomen

Tineke van de Veerdonk – De Varkenspraktijk, locatie Oss

Autovaccins tegen Streptococcus suis verminderen de problemen op het varkensbedrijf.

Aan het begin van een nieuw jaar probeer ik bij bedrijfsbezoeken tijd te vinden om de dierenartskosten van het afgelopen jaar te bespreken. Voor een vermeerderingsbedrijf zijn dierenartskosten van € 100 per gemiddeld aanwezige […]

Lees meer »

Klauwproblemen

 

Tineke van de Veerdonk – De Varkenspraktijk, locatie Oss

Kreupelheid door klauwafwijkingen kan een groot probleem zijn op een zeugenbedrijf. Het is heel frustrerend omdat de zeugen vaak onvoldoende reageren op een behandeling. Daarnaast schaadt het het welzijn van de zeugen en kan de technische en financiële resultaten flink negatief beïnvloeden. […]

Lees meer »

Schade door een recombinant PRRS virus, en wat kunnen we hiervan leren?

De Deense varkenshouderij is onlangs opgeschrikt door uitbraken van een nieuw PRRS virus op diverse zeugenbedrijven. Dit bleek te gaan om een recombinant levend PRRS virus, welke was ontstaan uit delen van twee vaccinvirussen. Waarschijnlijk is dit nieuwe PRRS virus ontstaan op een zeugenbedrijf, waar 2 verschillende levende PRRS vaccins […]

Lees meer »

Zwanger en varkens een combinatie met risico’s

Een kapot flesje oxytocine zette me aan het denken.
Op de groepsapp van de praktijk wordt een hoop gezelligheid en humor gedeeld. Daarnaast komen uiteraard ook serieuze zaken voorbij. Zo werd onlangs een foto verstuurd vanuit de koelcel in de apotheek met de vraag of de dader zich wilde melden: het […]

Lees meer »

Zoek de PRRS-bron op

PRRS aanpakken gaat veel verder dan alleen vaccineren

PRRS zorgt al bijna dertig jaar voor forse economische schade op veel varkensbedrijven. Opsporen van de bron op het varkensbedrijf zelf is noodzakelijk, stelt varkensarts John van der Wielen van De Varkenspraktijk.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

 

 

 

 

Lees meer »

Vruchtbaarheid en de zomermaanden

John van der Wielen – De Varkenspraktijk, locatie Oss

We zitten alweer midden in de schoolvakanties en het werkzame leven staat voor veel mensen even op een lager pitje.  Ook op de varkensbedrijven is de personele bezetting lager dan normaal, maar dat betekent niet dat de hoeveelheid werk dat verzet moet […]

Lees meer »

Terug naar spenen biggen op vier weken

De productie in de zeugenhouderij blijft stijgen. Er worden jaarlijks steeds meer biggen per zeug per worp geboren, en de vakmensen in onze mooie sector zijn gelukkig in staat om deze biggen ook op een goede manier te spenen.

Spenen op drie weken leeftijd is financieel aantrekkelijk. Maar dit vroege spenen […]

Lees meer »

Nog geen vaccin tegen Afrikaanse varkenspest

Het AVP-virus laat zich moeilijk temmen. Dit virus is totaal anders dan klassieke varkenspest.

Enkele weken geleden heb ik een bijdrage mogen leveren aan de organisatie van een groot internationaal congres voor varkensdierenartsen in Utrecht: ESPHM.

Het was erg leuk en leerzaam om hierbij betrokken te zijn en daarnaast heb ik ook […]

Lees meer »

Hokverrijking bij varkens

John Vonk – De Varkenspraktijk, locatie Oss

Het is duidelijk dat de ideeën over hokverrijking niet los gezien kunnen worden van het voornemen van de EU om het couperen van staarten in Europa als routine maatregel terug te dringen. De POV heeft het initiatief genomen om de Onderzoeksagenda Varkenshouderij op te […]

Lees meer »

Voerligboxen met uitloop past bij de behoefte van de zeug!

In het Beter Leven concept worden voerligboxen met uitloop per 1 januari 2025 verboden. Daarmee geeft de Dierenbescherming een signaal af dat zij dit huisvestingssysteem voor zeugen niet een wenselijk systeem vind. Alternatieven zijn dan groepshokken met lange trog of grondvoedering of een systeem met voerstations. Met dit signaal wordt […]

Lees meer »

Contact

Vestiging Mill
Meulenveldt 32
5451 HV Mill
Tel: +31 (0)485-240000
E info@DeVarkenspraktijk.nl

Vestiging Oss
Obrechtstraat 2
5344 AT Oss
T +31 (0)412 67 60 60
E info@DeVarkenspraktijk.nl

Vestiging Someren
Slievenstraat 16
5711 PK Someren
T +31 (0)493 44 10 44
E info@DeVarkenspraktijk.nl