Plof… en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Artikel van Hinnerk Kraneburg, Varkens, 15-10-2012

De alom beroemde plofkip wordt geregeld in het nieuws vernoemd en helaas meestal negatief. Maar deze kip kan ook eens van een andere kant bekeken worden. De plofkip is bij uitstek een voorbeeld om te laten zien hoe uitermate efficiënt met grondstoffen in de intensieve veehouderij omgegaan wordt.

Minder spectaculair voor de media en ook moeilijker om op de foto te zetten is de voederconversie bij vleesvarkens.  geeft veel informatie over de kwaliteit van de grondstoffen en benutting ervan, welzijn van de dieren en de gezondheidsstatus op bedrijfsniveau in de loop van de tijd. Beschikbare grondstoffen worden daardoor efficiënter ingezet om de steeds toenemende vraag naar voedsel te kunnen beantwoorden.

Het dierenwelzijn heeft eveneens een grote impact. Als het dier zich niet happy voelt in zijn milieu zal het nooit optimaal kunnen functioneren. Wat dat aangaat lijkt een dier en zeker een varken heel erg op de mens, alleen mag je de behoeftes en belevenissen van mens en dier niet 1 op 1 op elkaar projecteren.

Maar zelfs wanneer al deze facetten optimaal zijn voor het varken, zal hij ooit de efficiëntie van een plofkip bereiken?

De tijd zal het uitwijzen.

Hinnerk Kraneburg, varkensarts van De Varkenspraktijk Oss/Someren