Blockchain wordt gamechanger

Blockchain werkt binnen de Frievar-keten. De proef die in november startte en nu is afgerond, is aanleiding om het project verder uit te rollen binnen de keten van Frievar. ‘Blockchain wordt een gamechanger’, voorspelt John Lorist van ketenconcept Frievar.

Lorist trekt de vergelijking met internet. ‘Als je terugkijkt, dan is internet ook een gamechanger geweest in de manier waarop wij informatie nu tot ons nemen.’ Blockchain is in de agrarische sector nog een relatief onbekend fenomeen, maar Lorist is ervan overtuigd dat de techniek ook in de agrarische sector het verschil gaat maken.

Binnen een blockchain sturen de verschillende ketenpartijen al hun informatie naar een platform. Is het daar eenmaal opgeslagen, dan kan het niet meer worden veranderd. ‘Met blockchain kun je je keten transparant en betrouwbaar maken’, zegt Lorist. Frievar richtte de blockchain in met de data die al werden vastgelegd en voorhanden waren.

Frievar voerde het pilotproject uit samen met ForFarmers, Topigs Norsvin, De Varkenspraktijk, MS Schippers, JRbiggentransport en de slachterijen. Voor de pilot stuurden zij al hun informatie die is gerelateerd aan Frievar naar een platform van agritechbedrijf AgOS.

Met een druk op de knop

De pilot kan nu worden uitgerold naar alle Frievar-deelnemers. Voor hen staat de toegevoegde waarde van blockchain buiten kijf. Per afdeling kunnen met een druk op de knop verschillende views worden gemaakt die informatie geven over bijvoorbeeld van welk bedrijf de dieren komen en wie hun moeders zijn. Maar ook hoe de watervoorziening, het stalklimaat of het transport waren.

‘Blockchain geeft inzicht in het productieproces. En het vergemakkelijkt voor ons de borging en controle. Het systeem is toegankelijk en biedt ruimte om proactief te reageren.’ Ter illustratie haalt Lorist een vraag over dripverlies aan. ‘Daarvoor moeten we terug in de keten en langs alle schakels. Die informatie halen we nu gemakkelijk boven water.’

Blockchain omarmen

‘Spannend’, antwoordt Lorist op de vraag of de ketenpartners van Frievar de blockchain zullen omarmen. ‘De tijd zal uitwijzen hoe interessant blockchain voor hen is. Maar ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Dankzij de blockchain heeft vlees van Frievar-varkens een digitaal vleespaspoort en is onze keten transparant.’

Lorist richtte zo’n vijftien jaar geleden samen met Mark van Sambeek de Frievar-varkensvleesketen op. Wekelijks slacht de keten tweeduizend varkens die onder de naam Friberne en Gaasterlands kruidenvarken worden afgezet.

24 mei 2019/NIEUWE OOGST/Ilona Lesscher