1,5 miljoen euro voor drie duurzame stalsystemen

Den Haag – Drie duurzame stalsystemen krijgen voor verdere ontwikkeling een bijdrage van 480.000 euro elk. Het gaat om de stalconcepten ‘Duurzame kip krijgt vleugels’, Kwatrijn voor melkvee en Pig Plaza voor een gesloten varkensbedrijf.

‘Duurzame kip krijgt vleugels’ is een initiatief van het bedrijf Interchicken uit Bodegraven. Het is een houderijsysteem voor vleeskuikens met meerdere klimaatzones en -niveaus inclusief een hoge overdekte uitloop met de kenmerken van een buitenverblijf, het zorgt voor een natuurlijk dag- en nachtritme in de stal. Alle energie komt van zonnepanelen, daarbij wordt gebruik gemaakt van de eigen warmte van de kuikens. Ook is er een open voorkant zodat het publiek in de stal kan kijken.

Het stalontwerp Kwatrijn van Ecostable in Heeze geeft koeien meer stalruimte met tegelijkertijd een kleinere impact op milieu, natuur en landschap. Volgens de ontwikkelaars worden de extra bouwkosten terugverdiend door een sterk verbeterd dierenwelzijn waardoor koeien langer leven. Door het gebruik van vaste stro-mest draagt het systeem bij aan de biodiversiteit.

Pig Plaza van de ZLTO is een varkensstal met gesloten bedrijfsvoering. Met een ronde bouwwijze worden de stallen zo gebouwd dat ze opgaan in het landschap. Via luchtreiniging aan de bron ontstaat een beter stalklimaat. Dat verbetert het dierenwelzijn en levert energie op.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken reikte de prijzen uit aan de initiatiefnemers op het Ministerie in Den Haag. De bijdragen zijn gebaseerd op de regeling Small Business Innovation Research (SBIR), een initiatief van oud-staatssecretaris Bleker. Voor het programma zijn in de eerste fase 51 voorstellen ingediend. Daarvan kregen er tien een bijdrage van 45.000 euro voor een haalbaarheidsstudie. In totaal betrof dat zes varkensbedrijven, twee pluimveebedrijven en  twee melkveebedrijven, inclusief de bedrijven die nu een bijdrage krijgen voor de verdere ontwikkeling.

door Wim Esselink 3 jun 2013